Sökning: "Värmland"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade ordet Värmland.

 1. 1. Digitalisering på landsbygden : En kvalitativ studie om digitaliserade företag i Värmland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Amanda Hämälä; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; landsbygdsföretag; regional utveckling; landsbygd; digital klyfta;

  Sammanfattning : Digitalisering har i teorin och av olika aktörer ansetts vara ett bra verktyg som kan överbrygga de utmaningar som landsbygdsföretag står inför och därför bidra till en regional utveckling. För att digitalisering ska överbrygga landsbygdsföretagens utmaningar krävs det att användandet fungerar i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Water-related disasters : An overview of landslides and floods in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Wiklund Klingbjer; [2021]
  Nyckelord :Natural disasters; floods; flooding; landslide; ArcGIS; Sweden; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv; Naturkatastrofer; översvämning; skred; ArcGIS; Sverige; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv;

  Sammanfattning : Current research shows that water-related disasters are the most common natural disaster worldwide and these disasters are increasing in numbers. Water-related disasters cause negative consequences through damage to infrastructure and human health. LÄS MER

 3. 3. Kris i besöksnäringen? : En turismvetenskaplig studie om Värmländska småföretagares agerande och stöd under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Paulina Kron; Felicia Hallberg; [2021]
  Nyckelord :Crisis management; collaboration; small business owners; lifestyle entrepreneurs; nature tourism; the “post-crisis”; flexible crisis management; changing tourism; regional support; public support; innovation during crisis; Krishantering; samverkan; småföretagare; livsstilsföretagare; naturturism; “efterkrisen”; flexibel krishantering; turism i förändring; regional stödorganisation; offentlig stödorgansiation; innovation i kris.;

  Sammanfattning : In this study, crisis management has been studied primarily from the perspective of small business owners and lifestyle entrepreneurs. Over time, a need was also discovered to interview and study the relationship of public support organizationswith small businesses in crisis contexts. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linda Abrahamsson; Hama Anwar; [2021]
  Nyckelord :Construction production; women; gender equality; macho culture; NCC; security.; Byggproduktion; kvinnor; jämställdhet; machokultur; NCC; trygghet.;

  Sammanfattning : Inom byggproduktion kan bristande arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för kvinnor leda till att värdefull kompetens går förlorad. Det har uppmärksammats att byggbranschen präglas av en föråldrad manskultur. LÄS MER

 5. 5. Julfirande i en pandemitid : En kvalitativ studie om hur församlingar och pastorat inom Svenskakyrkan i Värmland planerar och genomför julfirandet under en pandemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to see how congregations and pastorates within the Church ofSweden in Värmland adapt their activities to be able to carry out a Christmas celebration andstill meet the requirements of the social distancing. The study also intends to see howpreparations and implementation differ between Easter and the Christmas celebrations duringa pandemic. LÄS MER