Sökning: "Värnamo kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Värnamo kommun.

 1. 1. Att våga se komplexa samband: En studie av hur Värnamo kommun kan arbeta med synergier och konflikter inom Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sandra Sternad Fackel; [2019-01-29]
  Nyckelord :Agenda 2030; hållbar utveckling; målkonflikter; synergier; Värnamo kommun;

  Sammanfattning : FN:s och den svenska statens vägledning till kommuner som vill arbeta med Agenda 2030 framhåller att alla globala mål hänger samman på ett positivt sätt. Det finns dock forskning, bland annat av Pradhan et al. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsaspekten vid upphandlingsprocess och kvalitetssäkring av livsmedel : En fallstudie på upphandlingsförvaltningen i Värnamo kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Zandra Kullman; Adam Allgurin; Filip Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Public procurement; Green Public Procurement; groceries; sustainability; environment; purchase process; quality assurance; Offentlig upphandling; Green Public Procurement; livsmedel; hållbarhet; miljö; inköpsprocess; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Den offentliga upphandlingen kan med väl genomtänkta krav på varor och tjänster bli en stark drivkraft och en föregångare för hållbar utveckling. Trots en svag och oklar lagstiftning inom området finns det idag stora möjligheter att ställa krav både på socialt ansvarstagande och miljöhänsyn i samband med offentliga upphandlingar. LÄS MER

 3. 3. Kommunsammanslagning 1971 : Värnamo kommun

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Oscar Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Värnamo; consolidation; argumentation analysis; 1971;

  Sammanfattning : This essay examines the advantages and disadvantages of the merge of municipalities in 1971, in municipality of Värnamo. The government had stipulated that a consolidation of the municipalities was necessary to lower the numbers of municipalities in Sweden, which had to be done till year 1974. LÄS MER

 4. 4. UTFORMNING AV GÅNG-, CYKEL- OCH MOPED-NÄT ANPASSAT FÖR ELCYKEL

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Tobias Stridh; Martina Söderström; [2016]
  Nyckelord :elcykel; ebike; pedelec; utformning; cykel; infrastruktur; infrastructure; society; planering; utformning; säkerhet; fordonstyp;

  Sammanfattning : Purpose: An increase in the number of pedelecs on Swedish roads is according to studies soon reality. This creates a need to adapt the bmp-grid (bike-, moped- and pedestrian-grid) to pedelecs for them to experience good security, accessibility and comfort while using it. LÄS MER

 5. 5. Samhällsoro och neutralitet : En fallstudie om grannars reaktioner inför boende för ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Andersson; Anna Hellsvik; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige ökar för varje år. Det har gjort att fler kommuner nu tar emot dessa barn och ungdomar. LÄS MER