Sökning: "Väsentlighet och risker"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Väsentlighet och risker.

 1. 1. Revision av immateriella tillgångar : En kvalitativ studie av svenska revisorers riskbedömning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Lekström; Emelie Alaviitala; [2021]
  Nyckelord :Revision; revision av immateriella tillgångar; immateriella tillgångar; riskbedömning;

  Sammanfattning : Världsekonomin har de senaste decennierna förändrats till att bli mer kunskapsbaserad. Denna förändring kan illustreras av att företagens tillgångar har gått från att vara 80% materiella till att bli 80% immateriella. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av korruptionsrisker i statligt ägda bolag : En analys av EU:s hållbarhetsredovisningsdirektiv mot bakgrund av svenska statligt ägda bolags hållbarhetsredovisningar år 2016

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Christina Åqvist; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reports; state-owned enterprises; CSR; corruption; Redovisning; hållbarhetsredovisning; korruption; riskidentifiering; CSR; hållbart företagande; socialt ansvar; statligt ägda bolag; statliga bolag; Sustainability report; Corruption; State-owned enterprises;

  Sammanfattning : CSR och hållbart företagande är traditionellt sett flexibelt hållna begrepp som företag uppmuntras att arbeta med på eget initiativ. Med vägledning av internationella standarder uppmuntras företag minimera negativa konsekvenser som deras verksamheter kan generera. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av hållbarhetsredovisning : En studie som visar viktiga faktorer vid aktieägarnas utvärdering och jämförelser av hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Enström; Emma Hermanssson; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; shareholder; evaluation; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR; hållbarhetsredovisning; aktieägare; utvärdering; intressentteori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund Idag inkluderas arbetet med CSR i företagens verksamheter och de upprättar också hållbarhetsredovisningar vilket är en följd av ökade påtryckningar från samhället och företagets intressenter, däribland aktieägare. Tidigare studier konstaterar att informationen i hållbarhetsredovisningar varierar väldigt mycket vilket försvårar möjligheten att som läsare kunna utvärdera olika hållbarhetsredovisningar och jämföra mellan olika företag. LÄS MER

 4. 4. Att skapa förtroende genom transparens : Hållbarhetsutveckling utifrån den svenska statens och de statliga bolagens perspektiv

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Nedvigo; [2016]
  Nyckelord :CSR; sustainability reporting; transparency; government; stateowned companies; CSR; hållbarhet; transparens; staten; statliga bolag; GRI;

  Sammanfattning : Inledning. Stora klimatförändringar och ekonomiska kriser har allt tydligare börjat peka mot att det behövs ett nytt hållbart tankesätt i hur vi lever, driver företag och vad vi lämnar efter oss till nästa generation. LÄS MER

 5. 5. Väsentligen Negativ Förändring - En studie av MAC-klausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Benninge; [2008]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : MAC-klausuler används ofta för att reglera risken för oförutsedda händelser från tiden då ett offentligt uppköpserbjudande lämnas tills affären är avslutad. Dessa är oprövade i Sverige men det finns utländska avgöranden som visat hur en bedömning kan arta sig. LÄS MER