Sökning: "Väsentlighetsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Väsentlighetsanalys.

 1. 1. En väsentlig hållbarhetsredovisning : En innehållsanalys av hållbarhetsredovisningen inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olivia Pålsson; Anna Tour; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Report; GRI; Global Reporting Initiative; Materiality; Materiality analysis; Law regulation; Forest industry; Hållbarhetsredovisning; GRI; Global Reporting Initiative; Väsentlighet; Väsentlighetsanalys; Lagreglering; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden i hållbarhetsredovisningens väsentlighet över tid innan hållbarhetsredovisning var obligatorisk (2013) och efter att den blev obligatorisk (2020). De tio valda hållbarhetsredovisningarna återfinns bland de fem största företagen i den svenska skogsindustrin. LÄS MER

 2. 2. Vad kommunicerar Sveriges “mest hållbara” företag om hållbarhet? : En fallstudie om vad hållbara företag kommunicerar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Magdalena Äng; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; Cornerstone Model; Global Reporting Initiative; Market Analysis; Materiality Principle; Sustainable Marketing; Sustainability Reporting; Sustainable Brand Index; Agenda 2030; Hållbar marknadsföring; Hållbarhetsredovisning; Hörnstensmodellen; Marknadsanalys; Sustainable Brand Index; Global Reporting Initiative; Väsentlighetsanalys;

  Sammanfattning : The climate, the environment and sustainability work are in more focus than ever. With the growing interest in sustainability work, new opportunities with data, and technological progress, opportunities—but also challenges—are created. LÄS MER

 3. 3. Ett hållbart innehåll : Väsentlighetsanalysens betydelse för balansen mellan prioriterade väsentliga områden i hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Åsa Esaiasson; Jennie Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Balans; Väsentlighetsanalys; Hållbarhetsredovisning; Intressentteorin; Företag; Legitimitetsteorin; GRI; Väsentliga områden;

  Sammanfattning : Tidigare studier inom området väsentlighet i hållbarhetsredovisning och väsentlighetsanalyser visar på både möjligheter och begränsningar med en väsentlighetsanalys. I tidigare studier har det framkommit tre problematiska områden i samband med företags väsentlighetsanalyser. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering utifrån GRI Standards : En kvantitativ studie om prioritering av ämnesspecifika upplysningar hos svenska företag i enlighet med GRI Standards

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Danielsson; Katarina Dans; [2020]
  Nyckelord :GRI Standards; Sustainability reporting; Topic-specific disclosures; Materiality analysis; GRI-index; Content analysis; GRI Standards; Hållbarhetsrapportering; Ämnesspecifika upplysningar; Väsentlighetsanalys; GRI-index; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to examine whether the prioritization of subject-specific disclosures in Swedish companies' sustainability reports, which report in accordance with GRI Standards, is in line with previous research where GRI standards have been investigated. Theory: The theoretical frame of reference for the study is formed around legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory. LÄS MER

 5. 5. A materiality analysis meeting nonfinancial reporting requirements : With the combination of analytic hierarchy process and failure mode and effects analysis

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Adrien Delebecque; [2019]
  Nyckelord :corporate social responsibility; non-financial reporting; materiality analysis; multi-criteria decision-making; företagets sociala ansvar; icke-finansiella rapportering; väsentlighetsanalys; beslutsfattande med flera kriterier;

  Sammanfattning : The assessment of the environmental and social impact of companies could be a key lever towards amore sustainable society. The aim of this report is to develop a quantitative approach based onmulti-criteria decision-making methods for organizations to conduct a corporate social responsibility materiality analysis. LÄS MER