Sökning: "Västerås"

Visar resultat 1 - 5 av 591 uppsatser innehållade ordet Västerås.

 1. 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BARNPILOTSUPPDRAGET I VÄSTERÅS : En kvantitativ webbenkätundersökning gällande tid och socialt stöd från ledning i uppdraget som barnpilot samt barnpiloters enskilda engagemang.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Pernilla Olsson; [2021]
  Nyckelord :Barnets rättigheter;

  Sammanfattning : Utsatthet mot barn och ungdomar är ett folkhälsoproblem som behöver förebyggas för att inte utveckla problematik senare i livet och för att främja barnets rättigheter, därför är tidiga insatser och professioner som arbetar med barn, ungdomar och vårdnadshavare avgörande. Barnpiloter, har ett betydelsefullt uppdrag för barnets rättigheter i Västerås och olika förutsättningar för att möjliggöra barnpilotsuppdraget är därför intressant att undersöka. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om jänställdhet och jämställdhetsarbetet i skolan : Intervjuer med fyra samhällslärare från Västerås och Örebro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Grönberg; [2021]
  Nyckelord :Pedagogik; didaktik; feminism; jämställdhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering, en utvärdering : Undersökning och analys av energieffektivisering på Erikslunds förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Fornstedt; Philip Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Energy; heating; energy efficiency; investment; insulation; ventilation; pre-school; pump.; analys; energieffektiviserande åtgärder; ventilation; kallvind; LED; investeringskostnad; CO2; fukthalt; inomhusklimat; energibesparing;

  Sammanfattning : This report regards evaluating the energy and indoor climate of a pre-school located in Erikslund, Sweden which has undergone several measurers to achieve lower energy usage. The project was done on the orders of the governing municipality of Västerås and tasked to a consulting company for simulating the effects of performing these measures for lowering energy need. LÄS MER

 4. 4. HOW TO BECOME A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR : A qualitative research about how to start-up a successful business

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nergiz Fatah; [2021]
  Nyckelord :Business plan; Business idea; Entrepreneurship; Failed company; Knowledge; Quality; Motivation; Successful business; Startups;

  Sammanfattning : Starting a business requires careful preparation to succeed. The failure of a business is often potentially detrimental to an efficient market economy. An understanding of how to start a business and why some companies succeed is crucial to the stability and health of the economy. LÄS MER

 5. 5. Generation Z och förtroendekrisen - en studie om mediemisstro hos unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Adin; Sara Höglund; [2020-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the study is to investigate how young adolescents aged 16 to 29 argues and motivates a distrust in the traditional news media.Theoretical framework: Institutional trust, Dunning Kruger effect, Uses and gratification, Confirmation bias. LÄS MER