Sökning: "Västerbotten County Council"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Västerbotten County Council.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Swedish county council's efficiency in production of specialized somatic care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Reza Javid Gholam; [2017]
  Nyckelord :DEA; Data Envelopment Analysis; Sweden; Swedish healthcare; Swedish county councils; somatic care; specialized care; efficiency; relative efficiency; Business and Economics;

  Sammanfattning : Data Envelopment Analysis (DEA) which compares different Decision Making Units (DMUs) has been used by some scholars to find the most efficient hospitals within Sweden or within Nordic countries. In Sweden, healthcare is decentralized and provided mostly by the 21 county councils. LÄS MER

 3. 3. Hur upplevde medarbetarna i Västerbottens läns landsting införandet av ett nytt intranät?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisa Sturesson; [2015]
  Nyckelord :Upplevelse; införande; intranät; Västerbottens läns landsting;

  Sammanfattning : Innan Västerbottens läns landsting, VLL, tog det nya intranätet i bruk, planerade och genomförde intranätets projektgrupp införandeaktiviteter som landstingsmedarbetare deltog i. Studien gjordes i syfte att få veta om dessa medarbetare hade en annan upplevelse av införandet än övriga medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Upprättande av långsiktiga energimål för Västerbottens läns landsting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ida Ruda; [2015]
  Nyckelord :energieffektivisering; specifik energianvändning; nyckeltal; vårdlokaler; landsting; IDA ICE; ISO 50001;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes våren 2015 på uppdrag av Västerbottens läns landsting. Syftet med arbetet har varit att hjälpa landstinget inför implementeringen av energiledningssystemet ISO 50001, genom att ta fram mål för fastighetsbeståndets specifika energianvändning år 2050, utföra en omvärldsanalys av andra landstings energianvändning, samt ta fram nyckeltal relevanta för verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Telemedicin i Västerbottens läns landsting : Diffusion och kartläggning av telemedicin ur ett geografiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Stina Bergström; [2014]
  Nyckelord :Telemedicine; diffusion; inventory; assessment; implementation;

  Sammanfattning : Telemedicine is the use of information and communication technology to provide clinical health care at a distance. This approach is usually adopted to bridge the distance in rural settings, but it is also a method to meet demographical and economical challenges. LÄS MER