Sökning: "Västerbotten County Council"

Visar resultat 6 - 9 av 9 uppsatser innehållade orden Västerbotten County Council.

 1. 6. Kartläggning av Sveriges landstings användning av telemedicin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Matilda Dybäck; Rebecka Nilsson Hall; [2014]
  Nyckelord :consultation; eHealth; healthcare; review; telemedicine;

  Sammanfattning : Sweden's aging population makes the need for a viable health care urgent and telemedicine can be a solution to enable older people to receive or give themselves care in their homes. Furthermore, implementation of telemedicine has the potential to realise profits in society by increasing the accessibility of health care and minimizing travel costs. LÄS MER

 2. 7. Utredning av påbyggnad för befintligt sjukhus tillhörande NUS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lukas Bergner; [2013]
  Nyckelord :Byggteknik; påbyggnad; sverige; umeå;

  Sammanfattning : VLL (Västerbottens läns landsting) genomför just nu en process där de ser över sina fastigheter på NUS (Norrlands Universitets Sjukhus) med fokus på dess framtida utveckling och behov. Ett steg i den processen är att undersöka sitt nuvarande fastighetsbestånd och se om det redan där finns utvecklingsmöjligheter innan det kan bli behov av att expandera området. LÄS MER

 3. 8. The Perfect Contract - Does it Exist? : A case study of Health Choice Västerbotten and its reimbursement system, focusing on the effects on motivation and competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nathalie Stråle Johansson; Malin Tjernström; [2013]
  Nyckelord :Competition; motivation; reimbursement system; primary care; purchaser-provider split; quasi-market; Health Choice Västerbotten.;

  Sammanfattning : This study investigates the required implementation of the System of Choice in the Swedish County Council of Västerbotten. The System of Choice is a national law with the objective to improve efficiency within primary care in Sweden. LÄS MER

 4. 9. En kvalitativ studie om upplevda möjligheter och begränsningar med hälsofrämjande öppen förskola : Ett uppdrag från Salutsatsningen i Västerbottens Läns Landsting

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Kajsa Östlund; [2012]
  Nyckelord :Health promotion; open pre-school; children; psychosocial health; diet; physical activity; Hälsofrämjande arbete; öppen förskola; barn; psykosocial hälsa; matvanor; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka öppen förskola som arena för ett hälsofrämjande arbete. Fokus var på de möjligheter och begränsningar som personalen upplevde i sitt arbete utifrån det hälsoprogram som tillämpades av dem. Studien var ett uppdrag från Salutsatsningen vid Västerbottens läns landsting. LÄS MER