Sökning: "Västerbotten"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet Västerbotten.

 1. 1. Ensamhet hos äldre - hur identifieras och tillgodoses de sociala behoven? : En översikt hur biståndshandläggare i Västerbottens sju största kommuner identifierar och tillgodoser ensamma äldre personers behov av insatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Masood Salman Meo Rajput; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare i sju största kommuner i Västerbotten jobbar med att identifiera sociala behov till konsekvens av ensamhet hos äldre personer samt utforska på vilka sociala insatser de utvalda kommuner erbjuds för dessa individer och på vilka skäl. Studien har genomförts utifrån en kvantitativ ansats, där enkäten utformade på det sättet för att svara på syftet med studien. LÄS MER

 2. 2. Stand Structure in a Heterogeneous Old-growth Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Forest in Northern Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sara Jäger; [2020-11-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigate the growth trend in an unmanaged Norway spruce forest in VästerbottenCountry, Sweden. The result indicate that relationship between the diameter at breast height(1.3 m) and height follow a statistical significant trendline, where taller trees also representwider tree diamater. LÄS MER

 3. 3. Acid sulphate soil in Falkenberg on the west coast of Sweden - The first discovery of active acid sulphate soil outside the Baltic Basin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ida Kling Jonasson; [2020-09-09]
  Nyckelord :Acid sulphate soil on the Swedish west coast; formational environment; Tapes transgression; Resistivity measurements; Baltic Basin;

  Sammanfattning : Active AS soil has several negative impacts on the environment due to their ability to severely decreasepH-values and mobilize metals bound in the soil. The negative impacts can especially be seen in aquaticenvironments that drains an active AS soil. LÄS MER

 4. 4. Residual Care - Stories from an Extractive Landscape

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Malin Bergman; [2020]
  Nyckelord :Boliden; Västerbotten; care; mining; narrative;

  Sammanfattning : Told through a story, the thesis explores the complexities of care and mining in relation to residual architecture. It approaches our world in a humble manner and aims to decentralise the human through proposing spaces of care for human and non-human alike. LÄS MER

 5. 5. Att screena fäder för postpartum depression : -En kostnadseffektivitetsanalys för Region Västerbotten

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petra Segerbrant; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kostnadseffektiviteten av att införa ett screeningprogram för postpartum depression för fäder i Region Västerbotten. Analysen baseras på kostnadsdata specifikt för Region Västerbotten samt transitsannolikheter och QALY-vikter baserade på tidigare forskning. LÄS MER