Sökning: "Västerbotten"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade ordet Västerbotten.

 1. 1. De tror inte att kvinnliga domare kan döma : En kvalitativ studie om vilka faktorer som bidrar till att antalet kvinnliga domare inom fotbollen är få

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Josefine Dahlberg; Elin Johansson; [2019]
  Nyckelord :football referees female norms; fotbollsdomare kvinnor normer;

  Sammanfattning : Background: Football is a sport defined by men for men. The number of performers is higher, men have better benefits and they get more attention than women. Additionally, the football referees are represented by men as well. In the current situation, there are 139 referees in football placed in Västerbotten. LÄS MER

 2. 2. Från lövsanering till björkens ekopark : den historiska användningen av herbicider inom ekopark Käringberget

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sandra Pettersson; Petter Rönneland; [2019]
  Nyckelord :herbicider; ekopark; fenoxisyror; flygbesprutning; skogshistoria; lövträd;

  Sammanfattning : I början av 1940-talet utvecklades en ny typ av effektiva ogräsdödande kemikalier, så kallade hormonderivat. Dessa hormonderivat, som är en typ av herbicider kom att användes för att bekämpa lövvegetation inom skogsbruket i Sverige. LÄS MER

 3. 3. "I städerna finns inte den smaken" : Möjligheter med en lokalt förankrad litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Silverdal; [2019]
  Nyckelord :regional litteratur; litteraturdidaktik; värdegrund; postkolonialism; centrum och periferi; Västerbotten;

  Sammanfattning : This essay examines how local literature from the region of Västerbotten in Sweden can be used in the teaching of values in the Swedish upper secondary school. A postcolonial perspective is used in an analysis of three novels and two short stories from the region. LÄS MER

 4. 4. Processarbete inom den offentliga sektorn : En kvalitativ studie om implementationen av ett processtöd på en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linn Jensen; Ludvig Lundström; [2019]
  Nyckelord :processtöd; statlig myndighet; center of excellence; projektkontor; offentlig sektor;

  Sammanfattning : The County Administrative Board of Västerbotten is a complex organisation with ties to both the nearby municipal offices and the Swedish government. The government put high demands on the County Administrative Boards in the country when it comes to the time of processing different cases. LÄS MER

 5. 5. The future of retention forestry : the historical legacy in stands and its impact on retention in the next generation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jan Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Naturhänsyn; trakthyggesbruk; biodiversitet; ekologiska strukturer; skogsskötsel; landskap; kontinuitet; sekundärskog; bevarande; hotade arter; tree; Green; retention; clearcutting; biodiversity; ecological structures; management; landscape; continuity; secondary forests; conservation; threatened species;

  Sammanfattning : Today, around 55% of the world’s forests are already managed for timber pro-duction and other values. The need for actions concerning the fast decline in biodiversity was in the late 20th century met by the uprising of retention forest-ry. LÄS MER