Sökning: "Västerbotten"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade ordet Västerbotten.

 1. 1. Från lövsanering till björkens ekopark : den historiska användningen av herbicider inom ekopark Käringberget

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sandra Pettersson; Petter Rönneland; [2019]
  Nyckelord :herbicider; ekopark; fenoxisyror; flygbesprutning; skogshistoria; lövträd;

  Sammanfattning : I början av 1940-talet utvecklades en ny typ av effektiva ogräsdödande kemikalier, så kallade hormonderivat. Dessa hormonderivat, som är en typ av herbicider kom att användes för att bekämpa lövvegetation inom skogsbruket i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "I städerna finns inte den smaken" : Möjligheter med en lokalt förankrad litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Silverdal; [2019]
  Nyckelord :regional litteratur; litteraturdidaktik; värdegrund; postkolonialism; centrum och periferi; Västerbotten;

  Sammanfattning : This essay examines how local literature from the region of Västerbotten in Sweden can be used in the teaching of values in the Swedish upper secondary school. A postcolonial perspective is used in an analysis of three novels and two short stories from the region. LÄS MER

 3. 3. Processarbete inom den offentliga sektorn : En kvalitativ studie om implementationen av ett processtöd på en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linn Jensen; Ludvig Lundström; [2019]
  Nyckelord :processtöd; statlig myndighet; center of excellence; projektkontor; offentlig sektor;

  Sammanfattning : The County Administrative Board of Västerbotten is a complex organisation with ties to both the nearby municipal offices and the Swedish government. The government put high demands on the County Administrative Boards in the country when it comes to the time of processing different cases. LÄS MER

 4. 4. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Karl Larsson; [2019]
  Nyckelord :ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Sammanfattning : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. LÄS MER

 5. 5. Fjärranalys av kantzoner och död ved i Natura 2000- vattendrag : Hur har det förändrats över tid?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Valdemar Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Riparian zone; LWD large woody debris ; remote sensing; Natura 2000; Kantzon; död ved; fjärranalys; Natura 2000;

  Sammanfattning : The forestry is the main use of forests in Sweden which results in a number of positive aspects but also a number of negative effects on our nature. Aquatic ecosystems are specifically exposed to land use by the forest industry. LÄS MER