Sökning: "Västerbottens läns landsting"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Västerbottens läns landsting.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Varför välja vårdcentral? : Vägen till privatisering av primärvården i Västerbottens läns landsting 1983 – 2015

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Andreas Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Ekonomisk historia; Sjukvård; Lagen om valfrihetssystem; Privatisering; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats i Ekonomisk Historia avser undersöka drivkrafter och motiv bakom de institutionella förändringar som svensk sjukvård genomgått och hur det i sin tur ledde fram till Lagen om valfrihetssystem. Vidare undersöks hur LOV påverkat utbudet av vårdcentraler inom Västerbottens läns landsting. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av Crisis Resource Management (CRM) inom Västerbottens Läns Landsting med fokus på kommunikation

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erica Holm; Nina Persson; [2017]
  Nyckelord :Crisis Resourse Management; teamwork; communication; leadership; patient safety; nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund:Inom hälso-och sjukvården är de flesta patientsäkerhetsriskernaorsakadeav denmänskliga faktorn och bristande kommunikation. CrisisResourceManagement (CRM) är en relativt vedertagen metod inom sjukvården och en metod som landstingen satsat på under de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Certifiering - Hälsofrämjande arbetsplats. : En process för att systematiskt främja psykosocial hälsa och förebygga psykosocial ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Välitalo; [2017]
  Nyckelord :förändringsarbete; hälsofrämjande; KASAM; psykosocial arbetsmiljö; systematiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Under 2000-talet ökade långtidssjukskrivningarna och de psykiska diagnoserna anmärkningsvärt, gentemot 1980-talet då fortfarande belastningsskador var de vanligaste orsakerna till sjukdom. Denna förändrade belastning ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att omhänderta akuta patienter på sjukstugor när läkaren finns på distans : en kvalitativ intervjustudie i Västerbottens inland

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Peter Mähler; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Akutsjukvård; Glesbygd; Vård på distans;

  Sammanfattning : Västerbottens läns landsting har en primärvårdsmodell som kallas för sjukstugemodellen för att bedriva sjukvård i dess glesbygdsområden. En sjukstuga beskrivs som en form av minisjukhus där det finns möjlighet att lägga in patienter på vårdplatser. LÄS MER