Sökning: "Västlänken"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Västlänken.

 1. 1. Reduktion av injekteringstid : cementbruks reologiska egenskaper och dess effekt vid injektering

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Wilhelm Åberg; [2022]
  Nyckelord :Västlänken; injektering; cement; reologi; rheometer;

  Sammanfattning : Tunneldrivning är tidskrävande med varierande komplexitet från projekt till projekt, där en betydande del av sprängcykeln innefattar att låta injektering härda. Detta är tid där tunneldrivandet står stilla. Ifall denna tid skulle kunna reduceras skulle entreprenörer kunna spara in resurser genom att kunna spränga tidigare. LÄS MER

 2. 2. Planeringsprocesserna bakom megaprojekt : En undersökning av planeringsprocesserna och genomförandet av Västlänken

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jaqueline Dahllöf; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Trafikomläggningars påverkan på Göteborgs äldre människors rörlighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Fäldt; Gunnar Bodin; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the construction of Västlänken in central Gothenburg, several traffic diversions have been established back and forth. In order to provide all residents with a safe and accessible environment, the city must be planned to function for everyone. LÄS MER

 4. 4. Monolog eller dialog? : En kvalitativ studie om medborgardialogen i samband med projektet Västlänken i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filip Kasperski; Lisa Jansson; [2021]
  Nyckelord :Communication; citizen dialogue; democratic values; planning theory; Arnstein; Västlänken;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and elaborate on the citizen dialogue in relation to project Västlänken. To enable this purpose we completed six semi-structured qualitative interviews with relevant actors. In order to examine the empirical data gained from the interviews, the study based its analytical framework upon Sherry R. LÄS MER

 5. 5. Implementering av PV-system på Trafikverkets teknikhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Eriksson; Niklas Klasson; [2021]
  Nyckelord :Teknikhus järnväg; Solcell; Avbrottsfri kraft; Signalsystem; Rectiverter; PV-system;

  Sammanfattning : Solcellstekniken har funnits sedan lång tid tillbaka och har med en kontinuerlig utveckling vuxit fram till att bli ett rimligt alternativ för kraftförsörjning. Fördelen med solpaneler är dess installationsmöjligheter vilket tillåter installation på outnyttjade ytor så som fasader och tak. LÄS MER