Sökning: "Västlänken"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Västlänken.

 1. 1. The Creation of Sustainable Infrastructure: A qualitative study of internal stakeholders cooperation and understanding of sustainable infrastructure on an operational level in the case of project Västlänken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Westermark; [2023-11-08]
  Nyckelord :Sustainable infrastructure; CSR; legitimacy theory; TBL; Västlänken; Gothenburg; cooperation;

  Sammanfattning : This qualitative case study has been compiled by semi-structured interviews with management of internal stakeholders (Trafikverket, Västtrafik, NCC) at project Västlänken about their understanding and perception of how to create sustainable infrastructure and collaborate with one and other. The thesis begins with a background on the CSR (corporate social sustainability) directive and the SDG 9 (sustainable development goal), followed by an overview of the project Västlänken. LÄS MER

 2. 2. The Creation of Sustainable Infrastructure: A qualitative study of internal stakeholders cooperation and understanding of sustainable infrastructure on an operational level in the case of project Västlänken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Westermark; [2023-10-06]
  Nyckelord :Sustainable infrastructure; CSR; legitimacy theory; TBL; Västlänken; Gothenburg; cooperation;

  Sammanfattning : This qualitative case study has been compiled by semi-structured interviews with management of internal stakeholders (Trafikverket, Västtrafik, NCC) at project Västlänken about their understanding and perception of how to create sustainable infrastructure and collaborate with one and other. The thesis begins with a background on the CSR (corporate social sustainability) directive and the SDG 9 (sustainable development goal), followed by an overview of the project Västlänken. LÄS MER

 3. 3. Väljs rätt transportinfrastruktur? En samhällsekonomisk bedömning av Västlänken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Siri Eklund; [2023]
  Nyckelord :The West Link Project; transportation infrastructure; discount rate; optimism bias; socio-economic analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The West Link Project is a transport infrastructural investment in the expansion of public transport in the region Västra Götaland. The choice of transport infrastructure falls under the domain of the Swedish government, usually paid for by Swedish taxpayers. LÄS MER

 4. 4. Fotogrammetri som uppföljningsverktyg i tunnelprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Kim Burö; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fotogrammetri är en metod där man kan skapa tredimensionella modeller genom att ta flertal bilder på objektet med en kalibrerad kamera. Fotogrammetri har på senare år blivit ett alltmer populärt verktyg som används i många olika branscher eftersom processen att skapa tredimensionella modeller har förenklats genom att kunna ta bilder med vanliga konsumentkameror. LÄS MER

 5. 5. Reduktion av injekteringstid : cementbruks reologiska egenskaper och dess effekt vid injektering

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Wilhelm Åberg; [2022]
  Nyckelord :Västlänken; injektering; cement; reologi; rheometer;

  Sammanfattning : Tunneldrivning är tidskrävande med varierande komplexitet från projekt till projekt, där en betydande del av sprängcykeln innefattar att låta injektering härda. Detta är tid där tunneldrivandet står stilla. Ifall denna tid skulle kunna reduceras skulle entreprenörer kunna spara in resurser genom att kunna spränga tidigare. LÄS MER