Sökning: "Västmanland fire"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Västmanland fire.

 1. 1. Från skogsbrand till turism : en studie om besöksnäringen efter skogsbranden i Västmanland 2014

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2018]
  Nyckelord :hälleskogsbrännan; skogsbrand; landsbygdsutveckling; turism; platsidentitet;

  Sammanfattning : Idag sätter klimatförändringar allt större avtryck i Sverige. Perioden för förhöjd brandrisk har förlängts, vilket har skapat förutsättningar för att allt större skogsbränder kan bli aktuella i Sverige. Sommaren 2014 ägde den största skogsbranden i svensk nutidshistoria rum i Västmanland. LÄS MER

 2. 2. Vem ska få veta? : En kunskapsöversikt angående risk- och kriskommunikation vid katastrofer.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Nuclear; hurricane; forest fire; earthquake; tsunami; communication; risk; crisis; media; systematic review; natural disasters;

  Sammanfattning : Harrisburg, Chernobyl and Fukushima have changed the world’s view of the probability that a nuclear disaster can happen. But they are also a reminder of how necessary a working crises management is in the times a disaster appears. This paper is a systematic review about accidents and disasters, and the communication in this time. LÄS MER

 3. 3. Ur askan i Västmanland : en studie av följderna efter skogsbranden 2014

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Jackson; [2017]
  Nyckelord :branden i Västmanland; skogsbrand; socio-ekologisk resiliens; naturturism; skogsbruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om branden i Västmanland 2014, den största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet. Nästan 14 000 hektar skog drabbades och värdefulla egendomar gick förlorade. I ett varmare klimat väntas brandsäsongen i Sverige fördubblas till uppemot 70 dagar under de kommande decennierna. LÄS MER

 4. 4. Att få en plats på kartan : En etnologisk studie av skogsbranden i Västmanland 2014

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Julia Litborn; [2017]
  Nyckelord :forest fire; Västmanland; ethnology; Fagersta; Norberg; Surahammar; Sala; fenomenology; Foucault; power; memory; place; space; landscape; multilocality; discourse; Virsbo; Surahammar; rescue operations; crisis management; infrastructure; rural; urban; resources; diversity; Skogsbranden i Västmanland; Salabranden; etnologi; skogsbrand; Virsbobranden; Hälleskogsbrännan; Öjesjöbrännan; brand; Fagersta; Norberg; Surahammar; Sala; fenomenologi; Foucault; makt; minne; place; space; plats; rum; landskap; multilokalitet; diskurs; överlokal; Virsbo; Surahammar; Länsstyrelsen i Västmanlands län; bildspråk; liknelser; urban; urbanitet; landsbygd; glesbygd; lokal; lokala; tillhörighet; kultur; identitet; krishantering; räddningsinsats; infrastruktur; resurser; mångfald;

  Sammanfattning : The forest fire of Västmanland in 2014 had a significant cultural impact on local communities. Research is warranted to better understand the impact and process of recovery after natural disasters, as well as to discover how underlying political and cultural structures affect rescue and recovery. LÄS MER

 5. 5. Naturlig föryngring efter brand : Fyra trädarters etablering i relation till mikromiljö och spridningsavstånd på Salabrännan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maria Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Plantetablering; mikromiljö; bränningsdjup; spridningsavstånd; skogsbrand; Salabrännan; Västmanland; Seedling establishment; microenvironment; fire severity; depth of burn dispersal distance; forest fire; Västmanland;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 inträffade i Västmanland en med Sveriges mått mätt mycket stor brand, Salabranden. Brandfältet, och i synnerhet den del som blivit naturreservat, ger en unik möjlighet att studera hur den naturliga plantetableringen efter brand ser ut för några av Sveriges vanligast förekommande trädslag. LÄS MER