Sökning: "Västra Götaland County"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Västra Götaland County.

 1. 1. Using Conservation Conflict Transformation as a Framework to Address Social Conflict Over Wildlife in a Swedish County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Juliana Theresa Bennett; [2020-02-18]
  Nyckelord :Sweden; Västra Götalands län; Large Carnivore Management; Human-Wildlife Conflicts; Conservation Conflict Transformation;

  Sammanfattning : In Europe, and throughout the world, the return and preservation of large carnivores isescalating tensions between stakeholder groups, as well as between local actors andauthorities. While wolf conservation efforts have generally been accepted across Swedishauthorities, nature organizations, and the public, there are others who argue that thepreservation of wolves is threatening local values and traditions. LÄS MER

 2. 2. Ansvar och urval - En kvantitativ studie av SVT Nyheter Västs urval av nyheter från landsbygd, turistort och kranskommun jämfört med Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mirjam Blomkvist; Saga Örnberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is an analysis of SVT Nyheter Väst ́s news selection. Previous research shows that the media coverage in Sweden is becoming more concentrated to bigger cities. As a result, smaller municipalities and the countryside risk to suffer the consequences of insufficient information about their own community. LÄS MER

 3. 3. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 4. 4. Mapping Connectivity in the Swedish Agricultural Landscape

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :William Franzén; [2020]
  Nyckelord :; GIS; Circuitscape; Structural Connectivity; Agriculture; Landscape; Perennialization; Land use;

  Sammanfattning : The changes that Swedish agriculture has undergone during the 20th century has resulted in strongly increased productivity, but at the cost of more intensive environmental impacts. One of these is loss of biodiversity, which is driven by, e.g., usage of pesticides and loss and fragmentation of habitats. LÄS MER

 5. 5. Yttre motivationsfaktorer och dess påverkan på arbetsmotivationen : En fallstudie på ett industriföretag och dess två avdelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Andrén Johansson; Linda Bolin; [2020]
  Nyckelord :Exercise motivation; External motivation factors; External symbolic motivation; External material motivation; Competence education; Employee interviews; Arbetsmotivation; Yttre motivationsfaktorer; Yttre symbolisk motivation; Yttre materiell motivation; Kompetensutveckling; Medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : De mänskliga resurserna kan ses som den viktigaste beståndsdelen inom organisationer, på grund av att medarbetarnas arbetskraft är den ursprungliga orsaken till effektivitet, kapital och upprätthållning av maskiner. Medarbetarnas arbetsmotivation är på så vis väsentlig att studera eftersom arbetsmotivation är ett av de viktigaste verktygen för att medarbetare ska kunna uppnå ett gynnsamt arbetsresultat. LÄS MER