Sökning: "Västra brottet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Västra brottet.

 1. 1. Slite upplevelselandskap : att gestalta för biologisk mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Näslund; Sara Östberg; [2014]
  Nyckelord :biologisk mångfald; täkter; efterbehandlingsplaner; tillgänglighet; naturslinga; Västra brottet; stenbrott; hotade arter; gestaltning;

  Sammanfattning : I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för ett upplevelselandskap vid Västra brottet i Slite, ett 89 hektar stort och 45 meter djupt stenbrott på norra Gotland där det bryts kalksten för cementproduktion. Kalkindustrin beskrivs i Region Gotlands översiktsplan som en av öns basnäringar. LÄS MER

 2. 2. Artificiell natur : om ett kalkbrotts brytpunkt mellan industri och natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emil Gottberg; [2013]
  Nyckelord :Natur; industri ; kalkbrott; social efterbehandling; identitet; det vilda; det sublima; postindustriella landskap; Gotland; Slite; Västra brottet;

  Sammanfattning : Genom att undersöka begrepp som natur, det vilda och det sublima, i en idéhistorisk tillbakablick baserad i västerländsk kulturtradition, presenteras en ny möjlighet för efterbehandling av kalkstensbrottet Västra brottet i Slite på Gotland. En analys av platsen och tidigare nämnda begrepp leder till en förändring av det befintliga förslaget på efterbehandlingsplan. LÄS MER

 3. 3. Gränsdragningen mellan mord och dråp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helena Jacobsson; [2010]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör gränsdragningen mellan mord och dråp. I Sverige regleras uppsåtligt dödligt våld av två lagbestämmelser; 3 kap. 1 § BrB avseende mord och 3 kap. 2 § BrB avseende dråp. LÄS MER

 4. 4. Vägpirater i Västra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Per Påhlman; Pether Andersson; [2003]
  Nyckelord :Svårare brott;

  Sammanfattning : Vägpirater har under en längre tid funnits i Europa. Vägpirater började visa sig i Sverige under 90-talets slut och under senare år har denna ökat kraftigt. Ett problem rättssystemet är om brottet skall rubriceras som grov stöld eller rån. Att det är en grov stöld som begåtts är klart men skall brottet uppgraderas till rån?. LÄS MER