Sökning: "Västra hamnen"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Västra hamnen.

 1. 1. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Persson; [2020]
  Nyckelord :ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Sammanfattning : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. LÄS MER

 2. 2. Barnen i centrum : målkonflikter och användning av barnperspektiv i trafikplanering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Einar Algotsson; [2020]
  Nyckelord :Traffic planning; goal conflicts; child perspective; advocacy planning; Västra Hamnen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Through a case study of Västra Hamnen in Malmö, this paper seeks to investigate the goal conflicts that exist between walking, cycling and public transport as modes of transportation. It also aims to analyze how the city’s traffic planning has worked with a child perspective in the handling of these goal conflicts, through a comparison with the tradition of advocacy planning. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsstaden Malmö -En ideologianalys av nyliberalismens inflytande ikunskapsstaden Malmö

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hannah Abrahamsson; Emma Söderfeldt; [2020]
  Nyckelord :The city of knowledge; ideology; neoliberalism;

  Sammanfattning : The study aims to analyze the City of Malmö's vision of a city of knowledge and the extent towhich neoliberalism is in the transformation, from a classic industrial city to an informationsociety. The Western Harbor and Hyllie projects seem to be potential areas to be developed inMalmö to achieve it so-called city of knowledge. LÄS MER

 4. 4. Vinterträdgårdars betydelse för äldre personer : en studie om miljöns innehåll och utformning för att möta målgruppens behov

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Martina Carman; [2020]
  Nyckelord :vinterträdgårdar; äldre personer; miljökvaliteter; design; seniorboenden; övergångszoner;

  Sammanfattning : Här i Sverige är det under stor del av året mörkt och kallt, vilket försvårar för känsligare grupper i samhället att vistas utomhus under längre perioder. Detta gäller bland annat våra äldre i samhället. LÄS MER

 5. 5. Gränssnitt i Västra Hamnen - Länken mellan människan och den byggda miljön

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Henny Bertilsson; Teodora Kekeric; Tove Skagerlind; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Byggd miljö; Stadsutveckling; Sociala förutsättningar; Interface; Built Environment; Urban Development; Social Conditions;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser allas rätt till staden. Genom att fokusera på de sociala värdena anammas begreppet gränssnitt för att beskriva länken mellan människan och den byggda miljön. I arbetet lyfts detta relativt outforskade begrepp fram och utvecklas så att det kan inkludera olika kvaliteter och värden. LÄS MER