Sökning: "Västrom"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Västrom.

  1. 1. Rom föll inte på en dag : En undersökning om jordskattens eventuella påverkan på Västroms fall

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

    Författare :Tobias Krönström; [2017]
    Nyckelord :Rom; skatt; jordskatt; ekonomi; Västrom;

    Sammanfattning : This essay plans to research the fall of the Roman Empire and especially look at the land-tax angle, my hypothesis is that the land-tax had a bigger effect of the Roman Empire fall than previously thought. This essay also investigates why the Western Roman Empire declined. LÄS MER