Sökning: "Väteperoxid"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Väteperoxid.

 1. 1. Mikroplaster i jord och sediment – utveckling av metodför provbehandling och analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :William Thuné; [2018]
  Nyckelord :Mikroplast; jord; sediment; stereomikroskop; SEM; SEM; hållbar utveckling; provbehandling; analys;

  Sammanfattning : Fenomenet mikroplaster har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat i jord och sediment, varje dag kommer nya artiklar om mikroplasternas förekomst eller verkan. Intresset har ökat markant för mikroskopiska skräppartiklar i miljön. Mikroplast definieras som plastpartiklar mindre än 5 mm. LÄS MER

 2. 2. Gripper for ISO 4/Class A environment

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Vicente Munoz Brewitz; Olof Thorén; [2017]
  Nyckelord :Gripper; Cleanroom; Pharmaceutical Manufacturing; Gripdon; Renrum; Läkemedelstillverkning;

  Sammanfattning : Antibiotics, oncology drugs and other products, mainly for intravenous use, are produced in facilities with very high cleanroom demands. To achieve pharmaceutical class A and ISO 4, the equipment must meet the highest demands of cleanability, sanitation and sterilization. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av corneal och conjunctival hyperfluorescens associerad till skötselprodukter i kombination med kontaktlinsen Biofinity

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Mathilda Cronelöv; [2017]
  Nyckelord :Cornea; conjunctiva; kontaktlinser; kontaktlinsskötselsystem; PATH; staining;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om preservative-associated transient hyperfluorescens (PATH) förekommer mer vid användandet av en multipurposevätska kontra vid användandet av ett kontaktlinsskötselsystem med väteperoxid. Metod: Försökspersonerna, vana kontaktlinsbärare och ögonfriska, tillpassades den mjuka kontaktlinsen Biofinity. LÄS MER

 4. 4. Is topical treatment with Crystavet® an effective treatment of Malassezia overgrowth in dogs? : – a pilot study.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Lithner; [2017]
  Nyckelord :Malassezia overgrowth; Malassezia dermatitis; hydrogen peroxide; Crystavet; chlorhexidine;

  Sammanfattning : Malassezia spp. are commensals of the canine skin flora. Opportunistic skin infections involving overgrowth of Malassezia are often found in intertriginous areas or associated with one or several underlying medical conditions affecting the host defence of the skin barrier. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av allergiframkallande hårfärgningsämnen i toningar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Michel Goy; Catharina Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :hår; allergi; allergiframkallande; cancer; hårtoning;

  Sammanfattning : En vanlig källa till kontakallergiskt eksem är sensibiliserande (allergiframkallande) kemikalier som finns i hårfärger. Permanenta hårfärger innehåller kraftiga allergener, men det saknas kartläggande forskning på toningar. För att ta reda på vilka allergener som ingår i toningar behöver dagens utbud kartläggas. LÄS MER