Sökning: "Växelmyntsgatan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Växelmyntsgatan.

  1. 1. Gentrifiering : Högsbohöjd ett bostadsområde i förändring

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Frida Stenberg; [2012]
    Nyckelord :fysisk planering; gentrifiering; förändringsprocess; social blandning; upprustning; Högsbohöjd; Växelmyntsgatan; Pennygången;

    Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på förändringsprocessen gentrifiering. Syftet med denna uppsats är att lyfta fram att förändringsprocessen gentrifiering finns i Sverige idag och att denna påverkar hur Sveriges städer utvecklas. LÄS MER