Sökning: "Växelvård"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Växelvård.

 1. 1. Självbestämmande inom institutionens gränser : Implementering av socialtjänstlagens verksamhetsmål och värdegrund på korttidsboenden för äldre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnéa Nilsson; Josefin Borgfors; [2015]
  Nyckelord :basic values; elderly; short-term care; care manager; Social Services Act; Värdegrund; äldre; korttidsboende; enhetschef; socialtjänstlagen;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa hur omvårdnadspersonal och enhetschefer på tre korttidsboenden arbetar med frågor som rör självbestämmande, meningsfullhet, trygghet, integritet, välbefinnande, värdigt liv samt hur de arbetar med att utveckla individernas egna resurser. Dessa begrepp anges i socialtjänstlagens verksamhetsmål och värdegrund i 5 kap. LÄS MER

 2. 2. Barnens hospiceträdgård : en plats för sinnliga upplevelser, aktiviteter och sinnesro

  Magister-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Emelie Walther; [2012]
  Nyckelord :barn; hospicevård; trädgård; utemiljö;

  Sammanfattning : I Sverige är barn- och ungdomshospice en verksamhet som inte har funnits i mer än knappt 2 år då vi är ledande inom hemsjukvård och många väljer att vårda sina sjuka barn och ungdomar i hemmet. År 2010 öppnade Lilla Erstagården i Nacka som Nordens första barn- och ungdomshospice och de tar emot barn och ungdomar som behöver palliativ vård i antingen ett terminalt syfte eller för växelvård, för de familjer som behöver avlastning. LÄS MER

 3. 3. Växelvård : anhöriga till äldre berättar om sina erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Päivi Greis; [2004]
  Nyckelord :Anhörig; Anhöriginsats; Närstående; Växelvård;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie där fyra anhöriga till kroniskt sjuka per-soner har intervjuats om sina erfarenheter av växelvård. Studiens syfte har varit att studera de anhörigas erfarenheter av växelvårdsinsatsen, vilken betydelse växelvård har haft för de anhöriga och hur de upplevt samspelet med omvårdnadspersonalen. LÄS MER