Sökning: "Växthuseffekten"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Växthuseffekten.

 1. 1. Miljömässiga åtgärder i hanteringen av schaktmassor i ett stadsbyggnadsprojekt : En analys om hur branschsamverkan kan bidra till ökad hållbarhet, ekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paul Allaga; Loay Ali Mohsen; [2022]
  Nyckelord :Partnering; Excavated soil management; Excavation masses; socio-economic benefits and climate savings.; Samverkan; Masslogistikcenter; schaktmassor; Samhällsekonomisk nytta och klimatbesparing;

  Sammanfattning : Agenda 2030, som är en sammanfattande beskrivning av FN:s globala hållbarhetsmål, handlar om att tillsammans kunna hjälpa till att reducera den miljöpåverkan som finns i samhället idag (FN, 2015). En av de branscher som har störst inflytande på växthuseffekten är byggbranschen och därför finns det stor möjlighet här att bidra till en positiv utveckling. LÄS MER

 2. 2. Intercomparison of a Dynamic Ocean for Earth-like Aqua-planets

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Fredrik Plane; [2022]
  Nyckelord :Astrobiology; Planets; Aqua-planets; Atmosphere and Ocean physics; Exoplanet; Habitability; General Circulation Model; GCM; Climate Modelling; Dynamic Ocean;

  Sammanfattning : I present herein an ensemble of ROCKE-3D aqua-planet simulations which I compare with the simulations presented in the work of Yang et al. (2019) and other similar works. The focus was on contrasting differences in the greenhouse effect between the models. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och rapportering av scope 3 i enlighet med GHG-protokollet : En fallstudie på ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Emma Åsberg; Lisa Persson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Växthuseffekten; Växthusgasutsläpp; Hållbarhetsrapportering; GHG-protokollet; Scope 3; Beräkningar växthusgasutsläpp.;

  Sammanfattning : Med anledning av de allt mer synliga klimatförändringarna har kartläggning av växthusgasutsläpp blivit ett uppmärksammat fenomen. För att inte överskrida Parisavtalets 1,5 graders mål behöver företag initiera åtgärder för att reducera växthusgasutsläpp. LÄS MER

 4. 4. Implementering av nya lagkrav inom byggprojekt såsom klimatdeklarationer : En intervjustudie samt enkätstudie gällande implementering av nya lagkrav

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Philip Lundgren; Adam Ghebreyesus; [2022]
  Nyckelord :Klimatdeklarationer; energideklarationer; BAS P; BAS U; implementering av lagkrav; byggprojekt;

  Sammanfattning : The greenhouse effect is a global threat to our planet. If the world is to achieve the goals set, drastic changes need to take place. 21% of greenhouse gas emissions in Sweden stem from the construction and real estate sector. LÄS MER

 5. 5. HUR PÅVERKAS MILJÖN NÄR ICKE FÖRNYBARA BYGGMATERIAL ERSÄTTS MED FÖRNYBARA? - GÖR DET NÅGON SKILLNAD?

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Anna Pettersson; Milad Dolmaya; [2022]
  Nyckelord :Greenhouse emissions; renewable; Um; EPD; environmental impact; CO2e.; Växthuseffekt; förnybara; Um; EPD; miljöpåverkan; CO2e.;

  Sammanfattning : According to Boverket - The Swedish National Board of Housing, Building and Planning, 21 percent of greenhouse emissions are caused by the Swedish building industry. To make a change the building industry should focus more on sustainable building. LÄS MER