Sökning: "Våld i nära relation"

Visar resultat 1 - 5 av 716 uppsatser innehållade orden Våld i nära relation.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT PÅ AKUTMOTTAGNING IDENTIFIERA KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Staxäng; [2023-03-16]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Sjuksköterska; Identifiering; Akutmottagning; Omvårdnad; Erfarenhet; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje kvinna i världen har någon gång under sin livstid utsatts för våld utövat av en nuvarande eller före detta partner. Våld i nära relation innefattar ofta en kombination av till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som får allvarliga konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Desirée Karlsson; Linn Runström; [2023]
  Nyckelord :Experience; meet; nurse; nursing care; woman.; Bemöta; kvinna; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort problem i dagens samhälle. Konsekvenserna vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relation kan uppkomma som fysiska och psykiska symtom. LÄS MER

 3. 3. ”Du får skylla dig själv!” : - en netnografisk studie om informellt hjälpsökande på internet vid våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mikaela Peereboom; Maja Barrdahl; [2023]
  Nyckelord :intimate partner violence; men´s violence against women; seeking help on the internet; stigmatization; victim blaming; women s vulnerability; hjälpsökande på internet; kvinnors utsatthet; mäns våld mot kvinnor; skuldbeläggande; stigmatisering; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Intimate partner violence is one of the most common forms of violence againstwomen and is a widespread social problem that affects women among allsocioeconomic, religious and cultural groups. It is the social services responsibilityto meet these women and to especially consider the well-being of women who havebeen exposed to violence or abuse by a partner. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld av sin partner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ellen Petersson; Martin Stenberg; [2023]
  Nyckelord :Domestic Violence; Experience; Nurse perspective; Partner; Women.; Kvinnor; Partner; Sjuksköterskeperspektiv; Upplevelse; Våld i nära relation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt problem och det är fler kvinnor än män som drabbas, framför allt av våld från en partner. Det medför konsekvenser för deras välbefinnande. Det finns ett ökat behov av sjuksköterskor att vårda offer, som erfarit fysiskt och psykiskt våld. LÄS MER

 5. 5. "Om inte vi ser dem, vem gör det?" : En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare möter våldsutsatta kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annie Lindquist; Majmona Susoho; [2023]
  Nyckelord :Social worker; intimate partner violence; intellectual disability; needs; discretion; Socialarbetare; våld i nära relation; intellektuell funktionsnedsättning; behov; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Intimate partner violence (IPV) is a social problem that affects both the person living with IPV, but also has its consequences in society. One group that has an additional vulnerability to being exposed to IPV is women with an intellectual disability. LÄS MER