Sökning: "Våld mot sällskapsdjur"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Våld mot sällskapsdjur.

 1. 1. NÄR HUSSE SLÅR : En kvalitativ undersökning om socialtjänstens förutsättningar att inkludera sällskapsdjur i arbetet med våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Sinisalo; [2019]
  Nyckelord :Pet abuse; domestic violence; social service; the human-animal bond; the social support theory.; Våld mot sällskapsdjur; våld i nära relation; socialtjänst; bandet mellan människa och djur; teorin om socialt stöd.;

  Sammanfattning : Ett samband har påvisats mellan våld mot djur och våld i nära relation. Forskning betonar därför vikten av att yrkesverksamma besitter kunskap om detta samband som en del i att förebygga, identifiera och motverka våld i nära relation. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan våld mot lantbrukets djur och våld i nära relationer : en undersökning om djurskyddshandläggarnas kunskaper

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Felicia Liljenmalm; [2017]
  Nyckelord :lantbruksdjur; djurskyddshandläggare; våld i nära relationer; skador; sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor;

  Sammanfattning : Ett klart samband har sedan tidigare kunnat ses mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Om någon utsätts för våld av en närstående är risken stor att djuren i hemmet också är utsatta och vice versa. Sällskapsdjur har fått mest fokus i tidigare forskning, men lantbrukets djur kan också utsättas för våld. LÄS MER

 3. 3. MÄNNISKOR SOM UTÖVAR VÅLD MOT DJUR - EN KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS AV DOMAR GÄLLANDE DJURPLÅGERI

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Ullerfelt; [2016]
  Nyckelord :djur; djurplågeri; förebyggande åtgärder; misshandel; offer; våld;

  Sammanfattning : De flesta får någon gång under sitt liv läsa om eller bevittna när ett djur far illa på grund av en människa. Att använda våld mot djur är något oacceptabelt, ändå sker det allt mer förekommande i vårt samhälle sett till brottsstatistiken. LÄS MER