Sökning: "Våld mot sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Våld mot sjuksköterskor.

 1. 1. Våga fråga! En enkätstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att fråga kvinnor om våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Andreasson; Emmy Byman; [2024-02-12]
  Nyckelord :Emotionella hinder; kirurgisk slutenvårdsavdelning; organisatoriska hinder; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; våld i nära relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett nationellt och globalt problem. Våldet, framför allt mot kvinnor är utbrett och mörkertalet tros vara mycket stort. Det finns olika typer av våld och dess konsekvenser är stora för såväl den våldsutsatta som samhället. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jacob Persson; Melinda Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Emergency department; experiences; nurses; nursing; threats and violence; Akutmottagning; hot och våld; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld rapporteras öka mot samhällsnyttig personal och sjuksköterskor på akutmottagningar är den mest drabbade yrkeskategorin. Sjuksköterskorna beskriver att de dagligen är utsatta för hot och våld där patienter och anhöriga är utövarna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Nadine Wahlen; Amanda Bäckström Herlogsson; [2024]
  Nyckelord :caring; experiences; nurses; violence; women; våld; våldsutsatta kvinnor; upplevelse; sjuksköterskor; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Violence against women is a global health problem and nurses are in an ideal position to discover and help these women. Research shows that nurses need more knowledge and better routines to support women exposed to violence effectively. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att skapa ett vårdande möte med våldsutsatta kvinnor : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Felicia Eriksson; Ebba Karlberg; [2024]
  Nyckelord :Erfarenheter; Sjuksköterskor; Våldsutsatta kvinnor; Vårdande möte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relation ses som ett globalt problem och kan visa sig i olika former. Kvinnor som utsätts för våld har oftast en partnerrelation med våldsutövaren. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom sluten vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabell Skarby Hay; Hanna-Beata Christensson; [2024]
  Nyckelord :Experiences; inpatient care; nurses; nursing care; threats and violence; Hot och våld; omvårdnad; sluten vård; sjuksköterskor; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt internationell forskning utsätts hälso- och sjukvårdspersonal i stor omfattning för hot och våld i arbetet och sjuksköterskor är särskilt utsatta. Ett område inom sjukvården med hög prevalens av hot och våld är sluten vård. LÄS MER