Sökning: "Våldsbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Våldsbrott.

 1. 1. Straffskalans betydelse för rubriceringen av brott - En studie av effekten av straffskärpningen 1 juli 2017 avseende grov misshandel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Dahlkvist; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2017 beslutade riksdagen om straffskärpning av vissa våldsbrott i brottsbalken (BrB). Denna lagändring innebär bland annat att det lägsta straffet för grov misshandel i 3 kap. 6 § 1 st. BrB är skärpt från fängelse i lägst ett år till fängelse i lägst ett år och sex månader. LÄS MER

 2. 2. Utsatta kvinnor och otursdrabbade män? : Porträttering av våldsbrottsoffer i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Ekskog Winther; Mikaela Henriksson; [2019]
  Nyckelord :media; victimization; violent crime; ideal type victim; qualitative content analysis; media; viktimisering; våldsbrott; det ideala brottsoffret; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera hur våldsbrottsoffer porträtteras inom svensk textbaserad media och att studera eventuella genusskillnader för dessa beskrivningar. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av 24 tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen. LÄS MER

 3. 3. Interimistisk passivitet - ett tvärsäkert kanske

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Trolle Olsson; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; passivitet; spaningsmetoder; polismetoder; straffprocess; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med interimistisk passivitet menas att Polisen under viss tid skjuter upp ett ingripande mot brottslighet som man i normala fall skulle ha ingripit mot på grund av spaningstaktiska skäl. Metoden kan användas dels när Polisen misstänker att gärningsmannen kommer att begå ett nytt brott, dels när Polisen inte misstänker att gärningsmannen kommer att begå ett nytt brott. LÄS MER

 4. 4. KÖNSSKILLNADER GÄLLANDE RÄDSLA FÖR VÅLDSBROTT UTIFRÅN NYHETSMEDIAS PÅVERKAN : En enkätundersökning om hur olika former av nyhetsmedia bidrar till rädslan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linnéa Senneby; Rosanna Skoglund; Sofi Stendahl; [2019]
  Nyckelord :gender differences; fear of crime; fear of victimization; news media; könsskillnader; rädsla att utsättas för våldsbrott; nyhetsmedia; former av nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte skillnader mellan män och kvinnor i rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering om våldsbrott, samt skillnader mellan män och kvinnor gällande vilken form av nyhetsmedia som bidrog till högst rädsla att utsättas för våldsbrott. De olika formerna av nyhetsmedia som undersöktes var TV-nyheter, tidningsnyheter, radionyheter och internet-nyheter. LÄS MER

 5. 5. Bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet : En panelstudie över Sveriges län under perioden 2000-2014

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Clara Karlsson Schedvin; Mona Ebadian; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige nådde 2018 den högsta nivån av ekonomisk ojämlikhet och det finns svenska studier som har undersökt sambandet mellan kriminalitet och ekonomisk ojämlikhet på individnivå och därför har vi i vår studie studerat svenska län. Syftet med studien har varit att undersöka och analysera bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet under perioden 2000–2014. LÄS MER