Sökning: "Våldtäkt frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Våldtäkt frågeställning.

 1. 1. Våldtäkt - På distans. En granskning av begreppet våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; våldtäkt; sexualbrottslagstiftning; våldtäkt på distans; våldtäkt på internet; nätövergrepp; virtuell våldtäkt; grooming; sexuellt övergrepp; sexuella övergrepp på internet; makt; psykiskt våld; rättssociologi; brottsbalken; sexualbrott; medgärningsmannaskap; egenhändighet; våldtäktsbegrepp; våld; våldsbegrepp; signalvärde; NJA 2015 s. 501; nätsmart; sexuell frihet; sexuell integritet; sexuell självbestämmanderätt; legalitetsprincipen; sexuell handling; påtaglig sexuell prägel; med hänsyn till kränkningens allvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det generella begreppet våldtäkt har våld inbegripits som en självklar omständighet i många hundra år. Det har även varit ett krav i lagstiftning. I dagens sexualbrottslagstiftning är det inte längre ett krav. LÄS MER

 2. 2. Låt den rätte logga in. En utredning om straffrättens syn på virtuella sexuella övergrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Toll; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; sexualbrott; criminal law; online sexual abuse; virtuella sexuella övergrepp; egenhändighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to tradition, sexual abuse has always been regarded as a crime that presupposes the perpetrator to perform the relevant act in person. For sexual offences, the relevant act is the sexual component. LÄS MER

 3. 3. Har våldtäkt mist sin betydelse? - En genomgång av begreppsförändringen som skett för det grövsta sexualbrottet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivana Sutalo; [2016]
  Nyckelord :våldtäkt; samtycke; oaktsamhet; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over time the crime rape has been a discussed topic, non the least among politicians and jurists but also among the common people. Protests, debates, newsarticles and hashtags are not unusually occuring in the discussion. LÄS MER

 4. 4. Våldtäkter i Sverige. Brottsanatomi och Gärningsmannaprofilering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Markus Ekstrand; Hampus Persson; [2015]
  Nyckelord :gärningsmannaprofilering; miljöer; brottsutförande; våldtäkt; Rättspsykologi; karakteristika; forensic psychology; rape; crime scene actions; environment; offender profiling; offender characteristics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Våldtäkter i Sverige är ett fenomen som fått mycket belysning i media, men där det funnits ganska lite forskning om hur profilerna på de som begår brotten ser ut. Gärningsmannaprofilering har ett värde i att det kan hjälpa polisen avgränsa sökområdet, men profilering är också en disciplin inom forskningen där det funnits stora skillnader mellan olika länder. LÄS MER

 5. 5. Affekt Online: Effekt Offline - Om förtalsliknande företeelser av sexuell karaktär på en digital arena.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melanie Gutman; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; sexualitet; virtuell våldtäkt; ära; kapital; defamation; förtal; ärekränkning; nätkränkningar; näthat; skyddsintresse; Internet; Tendens X; habitus; rättssociologi; online; offline; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legal cases concerning unwanted online publishing of private material have experienced a significant rise in the last few years peaking around 2012 in Sweden, with initial assiduities around the issue being brought about by the “Instagram riots”. Up to this day, there is yet to be a collective term to entirely encompass these cases, and although the specific details differ between each case, there is an apparent common thread in the majority of the assessments – defamation. LÄS MER