Sökning: "Våldtäktsbrottet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Våldtäktsbrottet.

 1. 1. Sex i rätten, vad är egentligen straffbart? : Våldtäkt och hämndpornografi, en studie av den sexuella integriteten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :rape; revenge pornography; sexual integrity; criminal law; sexual crimes; sexual law; våldtäkt; hämndpornografi; sexuell integritet; straffrätt; sexualrätt; praxis; olaga integritetsintrång; förtal; sexuellt ofredande; virtuell våldtäkt; blottning; spridande; naken; sexuellt material;

  Sammanfattning : Begrepp som personlig integritet, sexuell självbestämmanderätt samt sexuell integritet är vedertagna begrepp inom juridiken som används av såväl lagstiftare, rättsväsende och doktrin, men trots detta finns det ingen egentlig definition av endera begreppen.    Jag har i den här uppsatsen visat att sexuell integritet innebär rätten för den enskilde att själv bestämma när, var, hur och med vem denne vill delta i en sexuell aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Ett nej är ett nej? - En studie om samtyckeslagen och dess praktiska effekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Albin Kringstad; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Våldtäkt; Samtycke; Samtyckeslagen; Rape; Consent; Criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utreda om den nya våldtäktsbestämmelsen stärker varje individs rätt till personlig och sexuell integritet och sexuella självbestämmande. Studien tar främst sikte på om antalet fällande domar förändrats i och med den nya lagstiftningen, men även anmälningsstatistik och andra effekter undersöks. LÄS MER

 3. 3. Bevisprövning i våldtäktsmål - Före och efter lagändringen 1 juli 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Nyström; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Bevisrätt; Våldtäktsbrottet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 förändrades den svenska våldtäktslagstiftningen. Gränsen mellan tillåtet sex och otillåtna övergrepp flyttades från tvång till frivillighet. En del av debatten som föregått lagändringen har handlat om hur processen i domstol skulle kunna påverkas. LÄS MER

 4. 4. "Om tanken inte har slagit honom, att hon inte vill ha sex med honom, då har han inte heller haft något uppsåt" : En kvalitativ rättsfallsanalys av tillämpningen av likgiltighetsuppsåt i våldtäktsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Sars; [2018]
  Nyckelord :uppsåt; likgiltighet; straffrätt; våldtäkt; sexualbrott; samtycke; oaktsamhet; likgiltighetsuppsåt;

  Sammanfattning : I och med den föreslagna sexualbrottslagstiftningen baserad på frivillighet har brottet våldtäkt och dess utformning återigen blivit föremål för livlig politisk diskussion. Opinionen för den föreslagna regleringen formades i stort efter ett antal uppmärksammade våldtäktsmål i början av 2010-talet. LÄS MER

 5. 5. Våldtäktsbrottets utveckling - En rättshistorisk granskning av 1962 års brottsbalk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Lindahl; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättshistoria; Brottsbalk; Sexualbrott; Våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för de olika lagändringar som gjorts av våldtäktsbrottet sedan brottsbalken infördes år 1962. Det är en rättshistorisk undersökning av vilka ändringar som gjorts, vad som låg till grund för att dessa ändringar gjordes för att till sist uppmärksamma dagens samhällsdebatt kring införandet av en samtyckesreglering. LÄS MER