Sökning: "Våldtäktsmyter"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Våldtäktsmyter.

 1. 1. Att vara eller inte vara – ett ”riktigt” brottsoffer i våldtäktsmål. En diskursanalytisk undersökning av konstruktionen av brottsoffer i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. 1 § st. 1 BrB

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Warnfalk; [2021-05-04]
  Nyckelord :Våldtäkt; Genusrättsvetenskap; Diskursanalys; Brottsoffer; Våldtäktsmyter; Ideala offer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur brottsoffer konstrueras i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen 6 kap. 1 § BrB. Mot bakgrund av det objektivitetskrav som ställs på den dömande verksamheten enligt 1 kap. LÄS MER

 2. 2. Den straffvärda våldtäkten i ljuset av våldtäktsmyter - Betydelsen av parternas relation och våld i våldtäktsdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Paula Reich Zackrisson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexual offences are one of the most offensive and traumatic crimes a person can be subjected to. Despite this, there is still resistance in several places to consider acquaintance rapes or rapes in relationships as ”real rapes”, while rapes by unknown perpetrators or with violence often are understood as the ”real rape” and the most serious ones. LÄS MER

 3. 3. Hon bad om det -En kritisk diskursanalys om hur våldtäkter porträtteras i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Granath; Evelina Martelin; [2021]
  Nyckelord :Rape; victim; perpetrator; rape myths; ideal victim; critical discourse analysis; media; Våldtäkt; offer; gärningsmän; media; våldtäktsmyter; idealoffer; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to clarify whether there are rape myths in Swedish news media’s reports of rapes. The news media chosen to be analyzed are Aftonbladet and Dagens Nyheter (DN), which are two of Sweden’s biggest newspapers. LÄS MER

 4. 4. The Unideal Victim and Top Lawyer : A critical discourse analysis of the Göran Lambertz case in Swedish tabloids post #metoo.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Dennis Nguyen; Chadrac Bamba; [2021]
  Nyckelord :Rape myths; critical discourse analysis; Göran Lambertz; victim; perpetrator; #metoo; Våldtäktsmyter; kritisk diskursanalys; Göran Lambertz; offer; förövare; #metoo;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to examine Swedish press coverage of arape case post #metoo movement involving the former Chancellor of Justice, GöranLambertz. The research questions are as follows: How are the victim and thesuspected perpetrator portrayed in the articles? In what ways are rape mythsconstructed in the articles? How did journalists in Expressen and Aftonbladet framethis news story? Using a critical discourse analysis method with the help of previousstudies, representation, framing, ideal victim and news value theory showed theresults that both tabloids had similar portrayals of the participants involved with fewdifferent variations and both upheld rape myths in their reporting. LÄS MER

 5. 5. Gentlemannen och Förövaren En kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen av en misstänkt våldtäktsförövare i relation till våldtäktsmyter och maskuliniteter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Gertrudson; Linus Toftås; [2020-03-03]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; förövare; sociala kategoriseringar; våldtäktsmyter; maskuliniteter;

  Sammanfattning : Vi har utfört en kritisk diskursanalys på vilka konstruktioner av en misstänkt våldtäktsförövare i ett specifikt misstänkt våldtäktsfall görs samt hur de har hanterats i nyhetsrapporteringen. För att nå dessa konstruktioner har vi undersökt de sociala kategoriseringar som tillskrivs den då misstänkte förövaren inom nyhetsrapporteringen. LÄS MER