Sökning: "Vår kokbok"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Vår kokbok.

 1. 1. Kokboken - utgivning, inriktning och uttryck under 40 år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Maria Bonde; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; kokböcker; matlagning; Vår kokbok; bokmarknad; textsociologi; deskriptiv bibliografi; analytisk bibliografi; bookhistory; cookbooks; cooking; bookmarket; text sociology; descriptive bibliography; analytical bibliography; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Sedan 1970-talet har antalet kokböcker ökat markant på den svenska bokmarknaden. Undersökningen tittar närmare på hur kokboken förändrats i fråga om utgivning, inriktning och uttryck under perioden 1976-2015. Detta innefattar också en strävan efter att söka förstå vad som kan ha föranlett den kraftiga expansionen. LÄS MER

 2. 2. MATematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ruth Skalin; Julia Rapp; [2015]
  Nyckelord :bakning; recept; matematik; imitativt resonemang; kreativt resonemang; praktisk matematik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur motivation och kreativitet tar sig uttryck i matematikundervisningen i lågstadiet. Produkten är en kokbok med recept som formulerats matematiskt. För att få en uppfattning av hur behovet av vår produkt kan se ut i verksamheten har vi intervjuat tre lärare. LÄS MER

 3. 3. ”Vår kokbok” förmedlar hållbarhet : - i takt med tiden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Maria Erixon; Therese Eklöf; [2015]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar utveckling; kokbok; resurs; hushålla;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vår Kokbok : En studie om den historiska utvecklingen inom matkonsumtion i Vår Kokbok

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Maja Persson Riis; [2014]
  Nyckelord :Konsumtionshistoria; matkonsumtion; behovsdiskurs; Vår Kokbok;

  Sammanfattning : Swedish consumption habits led to a discourse on consumption needs of the general public during the first half of the 20th century, involving primarily several institutions, but also a variety of popular movement organizations, among which we find Kooperativa Förbundet. In this discourse, ascetic consumption and a rationalized outlook on consumption were idealized, as the Swedes needed to be economical not to live beyond their means. LÄS MER

 5. 5. Finns det svenskt kaffe på hotellet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jennie Malmquist; [2013]
  Nyckelord :husmanskost; svenskhet; kulturanalys; identitet; kokbok;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att, med hjälp av teorier om symboliskt kapital och om identitet, finna svaret på hur, och om, husmanskosten och begreppet husmanskost förändrats med tiden och hur det konstrueras en kvalitetsstämpel i begreppet utifrån idéer om det ”svenska” och det ”genuina”. Den har även som syfte att diskutera matens betydelse för kulturarv, identitetstillhörighet och svenskhet. LÄS MER