Sökning: "Vård och omsorgsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Vård och omsorgsarbete.

 1. 1. Hemtjänstens kön : En intervjustudie om subjektskapande hos hemtjänstarbetare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Louise Häggquist; [2017]
  Nyckelord :Omsorg; genusarbetsdelning; emotioner; subjektpositioner; diskurs;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad och ojämställd på grund av att den är beroende av föreställningar om manliga och kvinnliga egenskaper. Vård- och omsorgssektorn är en av de mest segregerade och lågavlönade delarna av arbetsmarknaden på grund av att yrkena är nära förknippade med egenskaper som ses som kvinnliga. LÄS MER

 2. 2. Med ovissheten som följeslagare – olika aktörers erfarenheter av hälsa och ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Vennman; Lisa Ånskog; [2016-07-29]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; ensamkommande flyktingbarn; erfarenheter; hälsa och ohälsa;

  Sammanfattning : Introduction: Millions of people are now fleeing their countries. An specially exposed group amongst these refugees are the unaccompanied refugee minors. These minors are a particularly vulnerable group in need of safety to achieve health which imply new demands on social-, health- and medical care. LÄS MER

 3. 3. Närhet och distans : En hermeneutisk studie om vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansundervisning på vård- och omsorgsprogrammet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Setterlund Bäcklinder; [2016]
  Nyckelord :Nursing assistant teacher; distance education; health and social care education; distance learning; distance studies; hermeneutics; Vårdlärare; distansutbildning; vård- och omsorgsprogrammet; distansundervisning; distansstudier; hermeneutik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva, tolka och förstå vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansundervisning på vård- och omsorgsprogrammets vuxenutbildning. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning med hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande friskvårdsarbete : En fallstudie om friskvårdsarbete inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Anna Wernfeldt; Ellinor Rosengren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under senare år har frågan om ett hållbart arbetsliv blivit allt viktigare. Det innebär att goda arbetsförhållanden kommer att bidra till att människor orkar arbeta fram till pensionen. Friskvård har gått från att enbart vara en förmån till att bli en investering för att främja hälsa. LÄS MER

 5. 5. Hundens hälsofrämjande effekter inom vård och omsorg : Djurassisterade Interventioner

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Nina Alderete; Anna-Carin Nylander; [2013]
  Nyckelord :animal-assisted; dog; health; care; effects; djurassisterad; hund; hälsa; omvårdnad; effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsa ökar idag i Sverige inom flera olika hälsoområden. Sjukdom eller andra hälsorelaterade besvär kan innebära en livsomvälvande situation för många individer. LÄS MER