Sökning: "Vård- och omsorgspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Vård- och omsorgspersonal.

 1. 1. ”Gamla datorer, det är det vi jobbar med” : En interaktionsstudie av vård- och omsorgspersonalens användning av digitala artefakter på ett vård- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Emma Adolfsson; Stephanie Weaver; [2019]
  Nyckelord :Healthcare Workers; Elderly Care; Digital Divide; Video Ethnography; Communities of Practice; Vård- och omsorgspersonal; äldreomsorg; digitala klyftan; videoetnografi; praktikgemenskaper;

  Sammanfattning : There is a need to create efficiency through digital technology within the elder care, as the elderly population of society is increasing. Existing IT-systems are considered incompatible with healthcare work, despite of Swedish investments in digital development in healthcare. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors upplevelse av att leda omsorgspersonal på särskilt boende för att främja personcentrerad vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Aneta Nääf; [2019]
  Nyckelord :distriktssköterska; ledarskap; personcentrerad vård; omsorgspersonal; särskilt boende; intervju;

  Sammanfattning : Distriktssköterskan ansvarar för att leda och organisera omvårdnaden på särskilt boende. Sköra, multisjuka äldre patienter med mer komplexa behov blir allt fler i Sverige. För att möta dessa patienters behov behöver omvårdnaden en personcentrerad inriktning. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter personcentrerad vård inom äldreomsorgen, att uppfylla värdegrunden om ett värdigt liv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Sandell; [2019]
  Nyckelord :Omsorgspersonal; Personcentrerad vård; Värdigt liv; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : När jag letade efter inspiration att skriva om äldreomsorgen hittade jag efter en tids sökande en kunskapslucka. Jag fann begreppet personcentrerad vård väldigt brett och omfattande, och blev förvånad när jag insåg att det inte fanns forskning som innefattar hemtjänsten inom äldreomsorgen. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors reflektioner kring sin roll och förutsättningar att ge god omvårdnad vid palliativ hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Bergström; Saana Murén; [2019]
  Nyckelord :Distriktssköterska; hemsjukvård; palliativ vård;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Allt fler palliativt sjuka patienter vårdas i hemmen vilket leder till ett ökat behov av palliativ vård i hemsjukvården. Distriktssköterskan har ett övergripande ansvar över dessa svårt sjuka patienter och deras närstående. LÄS MER

 5. 5. Hur blev det sen? - En fallstudie av en kommunal arbetsmarknadsåtgärd i form av en vuxenutbildning till vård- och omsorgspersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefin Klemetz; [2018-08-21]
  Nyckelord :arbetsmarknadspolitik; anställningsbarhet; inlåsning; komvux; vård- och omsorgspersonal; vård- och omsorgsprogrammet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att beskriva en kommunal vuxenutbildning och analysera i vilkenutsträckning den bidragit till att dels möta det lokala arbetskraftsbehovet och delsökat de arbetslösas möjligheter på arbetsmarknaden.Teori: Tre centrala teorier används i studien; arbetsmarknadspolitik, inlåsning ochanställningsbarhet. LÄS MER