Sökning: "Vårdlidande"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet Vårdlidande.

 1. 1. VÅRD AV PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin åkerviken; sara jansson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ; litteraturstudie; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle berörs allt fler människor av psykisk ohälsa och det är vanligt att söka hjälp inom somatisk vård. Patienter upplever att sjuksköterskor saknar kunskap och erfarenhet inom psykisk ohälsa vilket ses vara en orsak till att patienter undviker att söka vård. LÄS MER

 2. 2. Vuxna kvinnors upplevelser av missfall : en litteraturöversikt med utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Andersson; Victoria Petersson; [2020]
  Nyckelord :Livslidande; Missfall; Sjukdomslidande; Upplevelser; Vårdlidande.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background Miscarriage, in a nursing context, is often referred to as a spontaneous abortion or involuntary abortion and affects a large percentage of pregnant women. The cause of miscarriage is difficult to diagnose, and the symptoms are individual. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Bassant Helmy; Ninni Wennerstrand; [2020]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Patient; Experience; Diabetes typ 2; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes is a disease that means a new way of life. Therefore, it is of great importance that these people accept, understand and get to know their illness. The nurse's role is to educate patients on self-care to promote health. LÄS MER

 4. 4. Att vårdas mot sin vilja : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tilda Barkman Lorentsson; [2020]
  Nyckelord :autonomi; patientupplevelser; psykiatri; tvångsvård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård krävs det att patienten uppfyller kriterier stiftade av World Health Organization (WHO). I Sverige styrs den slutna psykiatriska tvångsvården av Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). LÄS MER

 5. 5. Att vara patient på svensk akutmottagning – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Berglund Riikola; Linda Fors; [2020]
  Nyckelord :Basic needs; care environment; care suffering; emergency department; person centered care; Akutmottagning; grundläggande behov; personcentrerad vård; vårdlidande; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientbesöken på svenska akutmottagningar har minskat men väntetider har ökat. Systemet triage används av sjuksköterskor för att prioritera patienter med utifrån deras anamnes och symtom. LÄS MER