Sökning: "Vårdmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Vårdmodell.

 1. 1. Faktorer som påverkar läkemedelsföljsamhet hos äldre : en icke-systematisk litteraturöversikt över upplevelse, utmaningar och individuella uppfattningar hos äldre människor

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lana Persraw; Jorge Andres Ramirez; [2024]
  Nyckelord :Adherence; Elderly; Medical treatment plan; Medication use; Följsamhet; Läkemedelsanvändning; läkemedelsbehandlingsplan; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund  Den ökande äldre befolkningen står inför komplexa utmaningar relaterade till åldersrelaterade sjukdomar och hälsotillstånd, vilket kräver hantering av omfattande behandlingsplaner med flera samtidiga läkemedel och rekommendationer. Trots detta möter äldre hinder som påverkar följsamheten till deras behandlingsplaner. LÄS MER

 2. 2. Stigmatisering av psykisk ohälsa : En litteraturstudie om patienters upplevelser och erfarenheter av stigmatisering inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sophie Ohlsson; Paula Roque; [2023]
  Nyckelord :health-care inequalities; mental ill-health; person-centered care; stigmatization; therapeutic alliance; ojämlikheter inom hälso och sjukvård; personcentrerad vård; psykisk ohälsa; stigmatisering; terapeutisk allians;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa kan leda till en barriär för adekvat bemötande, vård och behandling. I takt med att primärvården övertar mer ansvar för den psykiatriska vården, blir det allt vanligare för den grundutbildade sjuksköterskan att möta patienter med psykisk ohälsa inom primärvården. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors upplevelser av att ge postnatal vård i hemmet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Sjögren; Marijana Drmac; [2022]
  Nyckelord :Barnmorskors upplevelser; BB-hemma; Postnatal vård i hemmet; Vårdmodell; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Postnatal vård i hemmet erbjuds på ett begränsat antal orter i Sverige. Denna vårdmodell har enligt ett flertal studier visat sig uppskattats av patienterna. Barnmorskor har olika verksamhetsområden och att ge vård i hemmet är en av dem. Kunskap om hur barnmorskor upplever att ge postnatal vård i hemmet saknas. LÄS MER

 4. 4. Det komplexa egenansvaret : en allmän litteraturöversikt om patienters erfarenheter efter stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Rebecka Boberg; Emma Persson; [2021]
  Nyckelord :Patienters erfarenheter; egenansvar; stroke; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett globalt folkhälsoproblem. De som drabbas av stroke kan få komplikationer som kräver långtidsrehabilitering. Rehabiliteringen börjar på sjukhuset och fortsätter därefter i hemmiljön, sjuksköterskor har till uppgift är att värna om patientens egenansvar. LÄS MER

 5. 5. Vattenfödsel - barnmorskors upplevelser och kunskap : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Palm; Julia Wiklund; [2020]
  Nyckelord :Barnmorska; Kunskap; Uppfattning; Vattenfödsel;

  Sammanfattning : Den första dokumenterade vattenfödseln skedde i Frankrike år 1803. I modern tid baseras vattenfödseln på kunskap från Igor Charkovsky och Michel Odents arbete under tidigt 1980-tal. LÄS MER