Sökning: "Vårdnadsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Vårdnadsansvar.

 1. 1. "Ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran" : Om barnkonventionens artikel 18 och den ogifta faderns vårdnadsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tova Svensson Åström; [2019]
  Nyckelord :Vårdnadsansvar; Gemensam vårdnad; Barnkonventionen; Inkorporering; Barns rättigheter; Mänskliga rättigheter; Familjerätt;

  Sammanfattning : Artikel 18 i barnkonventionen behandlar principen om föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Sverige har sedan ratificeringen av konventionen 1990 varit folkrättsligt bundet av att följa dess artiklar, däribland artikel 18. LÄS MER

 2. 2. Föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna-Therese Melén; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; personlig assistans; föräldraansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig assistans infördes som stödinsats för personer med funktionshinder 1994. Insatsen är av stor betydelse både för den enskilde och anhöriga. På senare tid har två rättsfall lett till att flera personer fått sin assistans indragen eller fått avslag på ansökan om personlig assistans. LÄS MER

 3. 3. Barn i stjärnfamiljer och deras rätt till sina sociala föräldrar : Om barnets bästa och Dworkins teorier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erika Sandström; Maria Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Dworkin; barn i stjärnfamiljer; sociala föräldrar; rättsfilosofi;

  Sammanfattning : Barn är sårbara och de behöver därför särskilt stöd och skydd. Att barnets bästa är något som ska tas i beaktande vid alla beslut som rör barn finns därför tydligt stadgat i både nationell och internationell rätt. Ett barn kan enligt svensk rätt inte ha fler än två rättsliga föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Mitt barn, mina regler - Om barns integritetsskydd gentemot vårdnadshavaren på sociala medier i skenet av barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Ulfhammer; [2016]
  Nyckelord :Offentlig rätt; IT-rätt; integritet; sociala medier; barnets bästa; barnkonventionen; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagligen möts vi av bilder på barn som vårdnadshavare har publicerat på sociala medier. Ett exempel på detta är Calle Schulmans Instagramkonto där videoklipp på hans femåriga dotter läggs upp regelbundet. Frågan uppkommer om, och i vilken utsträckning, en vårdnadshavare får publicera personlig information om sitt barn. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars delaktighet i vård som genomförs enligt LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Smith; [2013]
  Nyckelord :socialrätt; LVU; EKMR; vårdnadshavare; förälder; delaktighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar gällande rätt vad avser tvångsvårdens genomförande när ett barn eller en ung person omhändertas för vård med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Uppsatsen kommer att koncentreras kring vårdens utformning i förhållande till föräldrars möjlighet att medverka och bli delaktiga vid genomförandet av vården. LÄS MER