Sökning: "Vårdnadstvist"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Vårdnadstvist.

 1. 1. Barnets bästa måste komma fram : Hur tolkar och beaktar familjerättssekreterare barnets bästa i vårdnadstvistutredningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jacqueline Hansson; Carolina Lindell; [2019]
  Nyckelord :Best interest of the child; parental ability; custody dispute; investigation; family secretary; Barnets bästa; föräldraförmåga; vårdnadstvister; utredning; familjerättssekreterare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur familjerättssekreterares tolkar och beaktar barnets bästa i vårdnadstvistutredningar. Studien baseras på nio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Studien kommer att behandla barnets bästa, föräldraförmåga och risker för barnet. LÄS MER

 2. 2. "Barnets bästa och barnets vilja bör vara det centrala i en vårdnadstvist" : En kvalitativ studie om hur barnets bästa och vilja framställs i vissa hovrättsdomar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Stina Martinsson; [2019]
  Nyckelord :interest of the child; custody battles; appeal court; child’s will; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how verdicts in the Swedish appeal court portrays the best interest of the child and child’s will in custody battles. This was explored through a qualitative content analysis and a thematic analysis of verdicts. This study was based on power perspectives. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadstvister : Beskrivningar av mammor och pappor i vårdnads- boende- och umgängesutredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hannes Furukrantz; Mattias Edlund; [2019]
  Nyckelord :Custody; custody conflict; divorced parents; gender; parenting; Vårdnad; vårdnadstvist; separerade föräldrar; kön; föräldraskap;

  Sammanfattning : This study aims to provide a picture of how family administrators in Sweden describes mothers and fathers who are in a custody conflict and whether there is a difference in how they are portrayed. It is a qualitative content analysis of the custody investigation of 15 custody conflicts. This study is based on gender theory and social constructions. LÄS MER

 4. 4. Barnet i det dolda : En studie av barnets bästa i vårdnadstvister där uppgifter om missbruksproblematik hos föräldrar förekommer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Brandt; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; missbruk; barnperspektiv; vårdnadstvist; risken för att barnet far illa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tolkning av barnets bästa i vårdnadstvister särskilt i mål T 11396-17 

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Augustsson; Lovis Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; mål T 11396-17; vårdnadstvist; familjerätt; umgängessabotage; barnmisshandel; riskbedömning; socialnämnden; SOU 2017:6; familjerätten; kapitel 6 föräldrabalken.;

  Sammanfattning : A child's best interest is a subject that affects many people, not least in custody battles. The United Nations Convention on the Rights of the Child and national legislation in, for example, the Children and Parents Code aims to protect and strengthen children's legal status in society and in custody disputes. LÄS MER