Sökning: "Vårdrelation katie eriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vårdrelation katie eriksson.

 1. 1. HIV/AIDS-positiva patienters upplevelser av vårdrelationen med sjukvårdspersonal : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Svärdling; Karin Olsson; [2009]
  Nyckelord :HIV AIDS; upplevelser; vårdrelation; patientperspektiv; Katie Eriksson;

  Sammanfattning :  HIV (humant immunbristvirus) är en sjukdom som bryter ned kroppens immunförsvar och utan bromsmedicin är risken stor att drabbas av den sekundära fasen, AIDS. Sjukdomen, som globalt innefattar cirka 33 miljoner virusbärare, har inget botemedel, vilket leder till att många människor avlider av sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Hur kvinnor med bröstcancer upplever ett vårdande stöd från sjuksköterskan under sin sjukdomstid

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Sofie Andersson; Anette Niklasson; [2007]
  Nyckelord :bröstcancer; stöd;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Varje år upptäcks cirka 7000 nya fall av bröstcancer i Sverige. Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever ett vårdande stöd från sjuksköterskan under sin sjukdomstid. LÄS MER

 3. 3. South African nurses experiences from caring encounters in nursing care of elderly patients sufferung from dementia

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Elisabeth Byh; Maria Mellerup; [2004]
  Nyckelord :communication; dementioa; elderly; nursing-care; South Africa; demens; kommunikation; omvårdnad; Sydafrika; äldre;

  Sammanfattning : To meet patients who are sufferng from dementia takes encouragement and imagination. As a nurse you should try to understand the patients verbal and nonverbal communicative skills. How you as a nurse act towards the patient is of great importance for how the nurse-patient relationship will be. LÄS MER