Sökning: "Vårdrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 857 uppsatser innehållade ordet Vårdrelation.

 1. 1. ATT MÖTAS I EN VÅRDRELATION Sjuksköterskors upplevelser av den vårdande relationen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Carlsson; Renée Persson; [2023-06-27]
  Nyckelord :vårdrelation; sjuksköterska; patient; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen är en viktig komponent i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och kan främjas genom personcentrerad vård som innebär ett förhållningssätt om att se personen bakom sjukdomen. Tidigare forskning visar att vårdrelationen påverkas av en mängd olika faktorer, däribland förväntningar, värderingar och kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på kirurgisk vårdavdelning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Eriksson; Linnea Hamnebo; [2023-03-16]
  Nyckelord :Personcentrerad palliativ vård; Upplevelser; Sjuksköterskor; palliativ vård; vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vårdens syfte är att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Vård i livets slut är den sista delen inom palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet inom anestesiologisk omvårdnad : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Emilie Albertsson; Evelina Solem; [2023]
  Nyckelord :Participation; anesthesiological care; concept analysis; patient participation; Delaktighet; Anestesiologisk omvårdnad; begreppsanalys; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Participation is a concept that exists at different levels, in community organizations as well as health care. Being able to participate in one's care is a right by law in Sweden and a central part of person-centred care. Although participation is a well-established concept, there is no clear definition of the concept. LÄS MER

 5. 5. Prehospital smärtbedömning från sjuksköterskors perspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adina Johansson; Ann Åman Thiel; [2023]
  Nyckelord :Pain assessment; pain management; pain measurement; nurse; pre-hospital; ambulance; Prehospital smärtbedömning; sjuksköterska; ambulanssjuksköterska; smärtskattning; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospitala smärtbedömningar är en utmaning för ambulanssjuksköterskan. Korrekt smärtbedömning är viktig då akut smärta som inte lindras kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. LÄS MER