Sökning: "Vårdsektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Vårdsektorn.

 1. 1. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av aggressivitet, hot och våld inom akutsjukvård : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Lundqvist; Lisa Wigren; [2022]
  Nyckelord :Aggression; emergency department; nurse; threats; violence; Aggressivitet; akutvårdsmottagning; hot; sjuksköterska; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aggressivitet, hot och våld är ett ökande problem inom hälso-ochsjukvården och kan ge förödande konsekvenser för sjuksköterskan. Akutmottagningaranses vara en av de mest utsatta verksamheterna. LÄS MER

 3. 3. Digital transformation: How does physician’s work become affected by the use of digital health technologies?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jakob Schultze; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; digital health technologies; physicians; mobile health mHealth ; electronic health eHealth ; artificial intelligence AI ; machine learning ML ; online health; electronic health records EHR ; digital communication.;

  Sammanfattning : Digital transformation is evolving, and it is driving at the helm of the digital evolution. The amount of information accessible to us has revolutionized the way we gather information. Mobile technology and the immediate and ubiquitous access to information has changed how we engage with services including healthcare. LÄS MER

 4. 4. Studie om ledares upplevelser av kommunikation med utrikesfödda medarbetare : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonna Kristiansson Porath; Nikolina Spanic; [2021]
  Nyckelord :Multicultural working groups; Leadership; Communication; Occupational health; Mångkulturella arbetsgrupper; Ledarskap; Kommunikation; Arbetshälsa;

  Sammanfattning : Sedan 1990-talet har utrikesfödda medarbetare blivit en stor del av den svenska arbetsmarknaden, men det är också många av dem som är sjukskrivna. För att förhindra sjukfrånvaro måste ledarna ha förebyggande insatser som fokus. En viktig del av arbetet med förebyggande insatser är kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors strategier för att förhindra intraoperativa stick- och skärskador

  Magister-uppsats,

  Författare :Kerstin Nilson; Steinunn Snorradóttir; [2020-08-24]
  Nyckelord :Operating room personnel; intraoperative care; needlesticks; sharp injuries; bloodborne patogen; strategies; surgery; riskfactors; theatre nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterade stick- och skärskador inom vårdsektorn, med risk för potentiell blodsmitta, är ett globalt problem. Operationssjuksköterskor riskerar dagligen att exponeras för perkutana skador under olika kirurgiska ingrepp. Risken är hög relaterat till de vassa kirurgiska instrument och suturnålar som hanteras. LÄS MER