Sökning: "Vïktor Emil Johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vïktor Emil Johansson.

 1. 1. Övervakning och bedömning av flygledares prestanda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Markus Alvila; Jonathan Johansson; Philip Johansson; Silas Lenz; Sebastian Lindmark; Emil Norberg; Viktor Regard; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Möjligheten att fjärrstyra flygledartorn kommer att ställa högre krav på flygledares koncentrations- och simultanförmåga runt om i Sverige. Det är viktigt att åtgärder tas för att förhindra att en trött flygledare begår ett misstag och det är just detta som det framtagna systemet försöker att förhindra. LÄS MER

 2. 2. The choice of soil improvement at railroad constructions

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emil Johansson; Viktor Johansson; [2017]
  Nyckelord :bankpålning; jordförstärkning; jordförstärkningsmetod; kalkcementpelare;

  Sammanfattning : Vid byggnation av järnväg måste man som projektör ta hänsyn till om marken behöver förstärkas eller ej. Detta gör att man står inför viktiga avväganden vid valet av jordförstärkningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Pixar och dess metoder. En gestaltning av Emil i Lönneberga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Gertsson Peter; Johansson Viktor; Ringdal Ted; [2014]
  Nyckelord :Pixar; animation; 3D; CGI; kortfilm; mediateknik; metoder; Emil. ;

  Sammanfattning : Denna undersökning omfattar hur man kan applicera Pixars metoder och tekniker av en grupp bestående av tre studenter vid skapandet av en animerad kortfilm. Utifrån resultaten av vår forskning kring metoder, tekniker och analyser har vi skapat en animerad kortfilm. LÄS MER