Sökning: "Vïktor Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Vïktor Johansson.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen -Hur den fortsatta digitaliseringen inom revisionsprocessen hanteras av revisionsbyråer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Weijerman; Viktor Johansson; [2019-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns idag studier som tyder på att revisionsbranschen står inför en stor förändring i takt med en fortsatt digitalisering. Digitaliseringen är ett faktum som revisionsbyråerna inte kan välja bort. LÄS MER

 2. 2. Konsten att Planera ett Olympiskt Event : Planeringsutmaningar och Platsmarknadsföring i samband med OS-ansökan Stockholm/Åre 2026

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Johansson; Joakom Johansson; [2019]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Planeringsutmaningar; Agenda 2020; Mega-event; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka mega-event med fokus på det potentiellamästerskapet Stockholm/Åre 2026. Uppsatsen studerar hur orterna Stockholm och Åre kanpåverkas av platsmarknadsföringen av ett olympiskt mästerskap samt vilkaplaneringsutmaningar ett sådant event har. LÄS MER

 3. 3. How to study the Occurrence of Cascading Effects in Critical Infrastructure : Evaluating and Developing a Method for gathering data on critical infrastructure dependencies.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johansson; [2019]
  Nyckelord :cascading effects; critical infrastructure; dependencies; interdependencies; newspaper articles; policy; Swedish Civil Contingencies Agency; vital societal functions.;

  Sammanfattning : This thesis evaluates and develops a method for studying the occurrence of cascading effects between critical infrastructures. The thesis also analyzes how the results of previous research using the method may have been affected by certain aspects of the method. LÄS MER

 4. 4. Rewrites i dagens “nyhetsfabriker” en kvantitativ innehållsanalys på unikt och delat medieinnehåll i två storstadstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kristoffer Elisson Snygg; Viktor Johansson; [2018-02-12]
  Nyckelord :Rewrite; nyhetsbyråmaterial; morgontidning; delat medieinnehåll; unikt medieinnehåll; medielogik; journalistikens kommersialisering; nyhetskriterier; nyhetsfabrik;

  Sammanfattning : Titel: Rewrites i dagens ”nyhetsfabriker”English title: Rewrites in modern-day ”news factories”Författare: Kristoffer Elisson Snygg & Viktor JohanssonExamensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin: Ht 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningsonSidor: 52Antal ord: 15 729Syfte: Att över tid undersöka graden av unikt respektive delat medieinnehåll i två svenska storstadstidningar.Hypotes: Under en åttaårsperiod (2009-2013-2017) har det delade medieinnehållet i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet ökat. LÄS MER

 5. 5. A Study of the Refugees Welcome Movement in Malmö - Opportunity structures, Mobilisation and Framing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies

  Författare :Viktor Johansson; [2018]
  Nyckelord :Social movements; Collective action; Resource mobilisation; Collective action frames; Political opportunity structures; migration; refugees; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the Refugees Welcome Movement campaign in Malmö between the period September 2015 and June 2016. The purpose of this study derives from the identification of a knowledge gap of descriptive, as well as analytical accounts that conceptualises the many and long withstanding occurrences of collective action within Social movement theory. LÄS MER