Sökning: "V2-regeln"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet V2-regeln.

 1. 1. Från icke-V2 till V2: En studie av anpassning till V2 vid översättning av skönlitteratur och sakprosa från engelska till svenska

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Cecilia Eriksson; [2017]
  Nyckelord :V2-regeln; översättning; V2-struktur; engelska; svenska; satser; ordföljd; syntax; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna översättningsvetenskapliga undersökning studeras anpassning till den svenska V2-restriktionen vid översättning från engelska till svenska. V2-restriktionen innebär att ett finit verb måste placeras på andra position i svenska påståendesatser. LÄS MER

 2. 2. Att överföra innehåll i ett nytt format – Strukturella skillnader vid översättning av en populärvetenskaplig text om Spirited Away

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Cecilia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :satsschema; strukturella skillnader; Spirited Away; populärvetenskaplig översättning; satser; långa fundament; V2-regeln; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats är baserad på översättningen av ett utdrag från boken Spirited Away(2008) som är skriven av den brittiska journalisten Andrew Osmond och handlar om den japanska animerade filmen med samma namn. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som tar avstamp i den analysmodell som presenteras av Lennart Hellspong och Per Ledin i Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys (1997). LÄS MER

 3. 3. ”Så nu kanske ni vet varför?” Placering av satsadverbialet kanske i deklarativa huvudsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Katja Hellmig; [2012-10-29]
  Nyckelord :kanske; satsadverbial; talspråk; blogg;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpFördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Maia Andréasson.... LÄS MER