Sökning: "VA- teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden VA- teknik.

 1. 1. Färgens och typografins inverkan på tillförlitlighet till e-handelswebbsidor ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Aino-Maija Markkula; Sally Hansson; [2021]
  Nyckelord :e-commerce; credibility; typography; colour; graphic design; webpage; e-handel; tillförlitlighet; typografi; färg; grafisk design; webbsida;

  Sammanfattning : SyAet med denna studie var a< förstå hur konsumenter i Sverige med olika könsroller och åldrarupplever elektroniska (e-) handelswebbsidor som =llförlitliga baserat på den visuella designen.SyAet besvarades genom a< undersöka färg- och typografins påverkan på upplevd =llförlitlighet före-handelswebbsidor, u=från konsumentens perspek=v. LÄS MER

 2. 2. Avledning av orenat avloppsvatten : En litteraturstudie om bräddning i svenska samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Hathaichanok Sukjai Sukjai; [2019]
  Nyckelord :Bräddning;

  Sammanfattning : Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när man pratar om avlopp och avloppsvatten. Eftersom bräddning är utspädning av avloppsvatten som tvingas släppas ut utan rening, leder detta till utsläpp av bland annat näringsämnen, miljö- och hälsostörande ämnen och patogena organismer i recipienten. LÄS MER

 3. 3. Asset management in the utility sector : The challenges of breaching the gap between current practice and best practice

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Mårtensson; Philip Rumman; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure Asset Management; Asset Management Systems; Implementation Challenges; Water Utilities; Public Companies; Performance Assessment; Risk Management; Standardization; Standards; ISO; ISO 55000; Strategic Planning; Infrastruktur Tillgångshantering; Tillgångshanteringssystem; Implementeringsutmaningar; VA-företag; Offentlig Verksamhet; Prestationsmätning; Riskhantering; Standards; Standardisering; ISO; ISO 55000; Strategisk Planering;

  Sammanfattning : Vital societal functions are upheld by public infrastructure. For some time, normative theories describing asset management have disseminated in research and in business. LÄS MER

 4. 4. Förslag på innovativa VA-lösningar till Hemfosa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ísak Guðnason; Alicia Bizet; Axel Krögerström; Linus Johansson; Ellen Lidström; Matilda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Grå- och svartvattenseparering; Återanvändning av regnvatten; Vattenförsörjning; Avlopp; Dagvattenhantering; Vattenförbrukning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar olika vatten- och avloppslösningar vid en eventuell exploatering av samhället Hemfosa i Haninge kommun. Hemfosa är idag hem till ungefär hundra personer och är inte anslutet till den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. LÄS MER

 5. 5. A Feasibility Study of an Automated Repair Process using Laser Metal Deposition (LMD) with a Machine Integrated Component Measuring Solutio

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Florian Säger; [2019]
  Nyckelord :LMD – Laser Metal Deposition; Laser Cladding; Repair of Metal Components; Reengineering; Reverse Engineering; Detection of Worn and Damaged Areas; Laser Scanner; Measruing of Components in Machine Enclosure; Additive Manufacturing; Measuring; LMD – Laser Metal Deposition; Laserauftragsschweißen; Detektieren von abgenutzten oder beschädigten Oberflächen; Reengineering; Reverse Engineering; Detection of Worn and Damaged Areas; Laser Scanner; Vermessen von Komponenten im Maschinenbearbeitungsraum; Additive Fertigung; Vermessen; LMD – Laser Metal Deposition; Laserbeklädnad; Reperera av metall komponenter; Reengineering; omvänd teknik; Detektion av slitna och skadade områden; Laser Scanner; Mätning av komponenter i maskinskåp; Mätning av komponenter i maskinskåp; mätning;

  Sammanfattning : The repair of worn or damaged components is becoming more attractive to manufacturers, since it enables them to save resources, like raw material and energy. With that costs can be reduced, and profit can be maximised. LÄS MER