Sökning: "VAD ÄR SYSTEMVÄRLD"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden VAD ÄR SYSTEMVÄRLD.

 1. 1. Framställningen av självbilden En kvalitativ studie om hur självbilden påverkas av framställningen inom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mariam Al-Nawab; Marcus Vallsäter; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Självbild; sociala medier; påverkan; systemvärld - livsvärld; dramaturgiska perspektivet; reflexivitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT I detta arbete kommer det att belysas hur självbilden påverkas av grupper inom sociala medier på facebook. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med några kvinnor från en tjejgrupp på facebook försöka bidra samt förklara hur dessa kvinnor framställer sig själva och hur medlemmarnas självbild påverkas utifrån andras framställning. LÄS MER

 2. 2. Den konstnärliga ambivalensen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malin Johannesson; [2015]
  Nyckelord :Bourdieu; frilans; yrke; Habermas; konst; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker varför individer som sysslar med konstnärliga uttryck också väljer att ha detta som yrke. Jag har velat bilda mig en uppfattning om hur dessa individer ser på sin konstnärlighet i relation till hur samhället värderar detta. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Att vägleda barn i ett senmodernt samhälle : en studie där föräldrar berättar om sina upplevelser av att uppfostra barn i vår tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Malin Burke; Christina Ståhl; [2010]
  Nyckelord :senmodernitet; uppfostran; föräldraskap; trygghet; familj;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur föräldrar ser på sin föräldraroll idag och vi har valt att betrakta det ur ett sociologiskt perspektiv med sociokulturella teorier. Syftet är att undersöka senmoderna föräldrars syn på sin roll som uppfostrare under deras barn/barns uppväxt. LÄS MER

 4. 4. I klyftan mellan olika världar : En kvalitativ studie: Anhörigvårdare med invandrarbakgrund berättar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Jaana Ohlsson; Ramona Grapenhielm; [2007]
  Nyckelord :Social omsorg;

  Sammanfattning : AbstraktVi har i denna studie haft ambitionen att närma oss en förståelse för invandrade anhöriga som tar hand om sina äldre närstående, deras egna sociala verklighet, med dess handlingar, normer och värderingar. Syftet har också varit att försöka förstå motivet till varför personer med invandrarbakgrund vårdar sina närstående. LÄS MER