Sökning: "VC performance"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden VC performance.

 1. 1. The Post-IPO Performance of Venture Capital-backed Companies - Evidence from the European High-Tech Industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jonas Hollacher; Julia van Holt; [2019]
  Nyckelord :Venture Capital; Operating Performance; Market Performance; Post-IPO; High-Tech;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the question whether VC-backing is positively related to the long-term post-IPO performance of companies. It thereby aims to contribute to the clarification of the broader question whether VC funds create lasting value for European high-tech companies through their financing and continued provision of monitoring and advise services. LÄS MER

 2. 2. Long-run IPO performance on the Swedish equity market between 2004-2014 - Compared with Private Equity backed IPOs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Shahin Fathi; Jens Simonsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; BHAR; CAR; PE; VC; Nasdaq OMX Stockholm; Abnormal return; Value weighting; Equally weighting; Long-run performance;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Virtual-Channel Based Wormhole NoC on FPGA for ForSyDe/NoC System Generator Tool Suite

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zhang Runzi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, the number of processors integrated on system-on-chip (SoC) increases rapidly and makes multiprocessor system-on-chip design (MPSoC) a regular feature of the embedded system. [25] To support the communication between several homogeneous or heterogeneous processors a communication infrastructure, Networkon-Chip (NoC) technology was raised more than ten years ago. LÄS MER

 4. 4. The Cyclicality of Returns for Private Equity Funds

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Desislava Zlateva; Fredrik Persson; [2018]
  Nyckelord :Private Equity; Venture Capital; Performance; Investment Period;

  Sammanfattning : This paper aims to empirically test whether European Private Equity investments made at the end of the investment cycle underperform with respect to investments made earlier in the cycle. A theoretical model suggesting the occurrence of such a behavior, due to the structure of the fees paid to the general partners is suggested by Axelsson, Strömberg and Weisbach (2009). LÄS MER

 5. 5. Private Equity-finansiering - hjälpande eller stjälpande? : En eventstudie om svenska PE- och VC-aktörers påverkan på operationellt värdeskapande för svenska portföljbolag under 2000 – 2017.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filip Svenberg; Philip Hivander; [2018]
  Nyckelord :Private Equity; Venture Capital; Long Term Performance; Initial Public Offering; Private Equity; Venture Capital; Långsiktigt värdeskapande; Börsnotering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det långsiktiga värdeskapandet av Private Equity (PE)- och Venture Capital (VC)-bolag är ett fenomen som forskats kring sedan dess uppenbarelse i mitten av 80-talet. Tidigare forskning har främst fokuserat på portföljbolagens prestation under ägande, medan forskningen är gles gällande de långsiktiga konsekvenserna av PE- och VC-ägande. LÄS MER