Sökning: "VD ersättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden VD ersättningar.

 1. 1. Påverkar företagets externa miljö VD:s ersättning? : En studie om styrelsens övervaknings- och resursgivarroll samt företagets externa miljö och dess inverkan på VD:s ersättning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Wahlgren Niklas; Bengtsson Anders; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatter kring VD:s ersättningsnivå blev ett hett ämne i Sverige under 2000-talets början då granskningar och information gällande ersättningar till svenska näringslivets toppchefer framkom. VD:s ersättning är fortfarande aktuell efter flera decenniers forskning inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar ägarbilden hos svenska företag den rörliga ersättningen till den verkställande direktören?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Björn Thorén; Magnus Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Vd-ersättningar; börsbolag; ägare; agentteori; managerial power approach.;

  Sammanfattning : BakgrundDet diskuteras mycket idag om ersättningar till verkställande direktörer (Vd) och storleken på dessa. Många har synpunkter på den enligt dem väldigt höga ersättningen och framförallt är många kritiska till de stora bonusar som tilldelas till företagsledare. LÄS MER

 3. 3. Går störst alltid först? En jämförande studie av total ersättning till verkställande direktörer för Mid- och Large Cap-bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Boman; Ida Linder; Caroline Lindwall; Mette Mårdbrant; [2015]
  Nyckelord :agentteorin; multipel regressionsmodell; Mid- och Large Cap; total ersättning; Verkställande direktör; Business and Economics;

  Sammanfattning : Då höga bonusar och ersättningar till verkställande direktörer är ett ständigt omdebatterat ämne som upprör många uppkommer ofta frågan om lönen verkligen är satt i relation till arbetsprestation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor andel av variationen i total ersättning till verkställande direktör som kan förklaras av ett antal utvalda variabler av storleks-, prestations- och meritkaraktär. LÄS MER

 4. 4. Införandet av IFRS och företagens användning av aktierelaterade ersättningar : En studie av olika börsbolags användning av aktierelaterade ersättningar till anställda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nathalie Gyulanszky; Susanna Kleijn; [2014]
  Nyckelord :Share-based payments; IFRS 2; expensing; Aktierelaterade ersättningar; IFRS 2; kostnadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att skapa mer transparens i redovisningen bildades IASB (tidigare IASC) och EU beslutade att alla EU-länder skulle tillämpa IASB:s internationella standarder. Detta medförde att de svenska börsnoterade bolagen från och med 2005 blev tvungna att tillämpa IFRS 2, som innebar att aktierelaterade ersättningar skulle börja kostnadsföras, vilket tidigare inte krävts. LÄS MER

 5. 5. VD-ersättningar i svenska noterade bolag : Ålderns påverkan på form av ersättning med fokus på rörlig ersättning samt pension

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Askmark; Peter Holmbom; [2013]
  Nyckelord :VD-ersättningar; Pension; Informationsassymetri; Principal-Agent teori; VD- Ålder;

  Sammanfattning : Vi presenterar i denna uppsats en undersökning av ersättningsformer till VD:ar i svenska publika bolag under perioden 2001-2010. Detta sker då det funnits en debatt som kretsat kring VD:ars ersättningar vilket dock inte lett till mer förståelse för hur ersättningarna sätts. LÄS MER