Sökning: "VD-byte"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet VD-byte.

 1. 1. En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i Norden : Hur reagerar investerare på kön, ålder och rekryteringskrets vid tillkännagivandet av en ny VD?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Ahlqvist; Niklas Örn; [2019]
  Nyckelord :CEO change; Event study; Abnormal return; Effective Market Hypothesis; Stock price; Market Reaction.; VD-byte; eventstudie; onormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; aktiekurs; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Titel: En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i norden. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Malin Ahlqvist och Niklas Örn Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019 – juni Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på tillkännagivandet av en ny VD samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets kan påverka denna reaktion. LÄS MER

 2. 2. VD-byten på Stockholmsbörsen : En eventstudie på marknadens reaktion

  Magister-uppsats,

  Författare :Mattias Kjellander; Daniel Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; VD-byte; Aktiemarknaden; Eventstudie;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to empirically examine if there is any abnormal reaction from the stockholders on the Stockholm Stock Exchange and what could explain the reaction associated with a CEO-change. To be able to examine the subject, we chose to do research on whether the returns on a company’s stocks changes by calculating the actual returns and comparing these to the expected returns in a market model, which has been used frequently in previous and similar research. LÄS MER

 3. 3. VD-bytets påverkan på aktiepriset : Marknadens reaktion vid tillkännagivandetav en VD med utländskt respektive svenskt efternamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Issa Zeito; Simon Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; den effektiva marknadshypotesen; eventstudie; Stockholmsbörsen; tillkännagivande; vd-byte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om aktiemarknaden reagerar annorlunda vid tillkännagivandet av en ny vd med svenskt respektive utländskt efternamn. Studien undersöker 352 börsnoterade Small Cap, Mid Cap och Large Cap-företag på Nasdaqs OMXS under perioden 2008-2018. LÄS MER

 4. 4. RAPPORTDEBUTEN : En eventstudie om abnormal avkastning uppstår till följd av att en ny vd presenterar sin första kvartalsrapport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Gustafsson; Peter Claesson; [2019]
  Nyckelord :vd-byte; aktiekursutveckling; kvartalsrapport; eventstudie; Stockholmsbörsen; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion De flesta investerare vet att de finansiella marknaderna inte alltid fungerar likt vad den effektiva marknadshypotesen (EMH) förespråkar. Genom åren har det uppkommit en rad teorier som påvisar detta och i ett eget försök att undersöka om en effektiv marknad råder ämnar studiens författare att själva identifiera en egen investeringsstrategi för att lyckas uppnå abnormal avkastning på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 5. 5. Let's take a bath : En studie om VD-bytens påverkan på resultatmanipulering och Big Bath Accounting

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Bengtsson Anton; Rosenquist Anton; [2018]
  Nyckelord :Big Bath Accounting; earnings management; CEO-turnover; forced CEOturnovers; Big Bath Accounting; resultatmanipulering; VD-byte; oplanerade VD-byten;

  Sammanfattning : BakgrundVD-yrket sägs ha blivit en allt mer utsatt position. I spåren av denna utveckling kan det te sig rimligt att nytillträdda VD:ar vill ge sig själva en god start på den aktuella tjänsten. Inom akademins värld anses en VD-förändring vara den situation där resultatmanipulering genom Big Bath är främst förekommande. LÄS MER