Sökning: "VD-byten"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet VD-byten.

 1. 1. En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i Norden : Hur reagerar investerare på kön, ålder och rekryteringskrets vid tillkännagivandet av en ny VD?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Ahlqvist; Niklas Örn; [2019]
  Nyckelord :CEO change; Event study; Abnormal return; Effective Market Hypothesis; Stock price; Market Reaction.; VD-byte; eventstudie; onormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; aktiekurs; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Titel: En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i norden. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Malin Ahlqvist och Niklas Örn Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019 – juni Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på tillkännagivandet av en ny VD samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets kan påverka denna reaktion. LÄS MER

 2. 2. VD-byten på Stockholmsbörsen : En eventstudie på marknadens reaktion

  Magister-uppsats,

  Författare :Mattias Kjellander; Daniel Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; VD-byte; Aktiemarknaden; Eventstudie;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to empirically examine if there is any abnormal reaction from the stockholders on the Stockholm Stock Exchange and what could explain the reaction associated with a CEO-change. To be able to examine the subject, we chose to do research on whether the returns on a company’s stocks changes by calculating the actual returns and comparing these to the expected returns in a market model, which has been used frequently in previous and similar research. LÄS MER

 3. 3. Börsens reaktion på tillkännagivanden av kvinnliga VD:s

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Steenberg; Emelie Ålund; [2019]
  Nyckelord :VD; VD-byten; Tillkännagivanden; Kvinna; Abnormal avkastning; Eventstudie;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka huruvida det förekommer en abnormal avkastning när en kvinna tillkännages som ny VD samt se om det föreligger en signifikant skillnad jämfört med när en man tillkännages som ny VD. Vidare undersöks även vilka faktorer som har betydelse för den abnormala avkastningen. LÄS MER

 4. 4. Goodwillnedskrivningar : En studie avseende ledningens handlingsfrihet och opportunistiska goodwillnedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rood Abed; Saga Olsson; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairments; IFRS 3; IAS 36; earnings management; corporate governance; ownership.; Goodwill; goodwillnedskrivningar; IFRS 3; IAS 36; resultatmanipulering; bolagsstyrning; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka om det går att påvisa ett samband mellan goodwillnedskrivningar och företagets ekonomiska utveckling, företagsledningens incitament och företagets bolagsstyrning bland bolag i Sverige. Då den svenska bolagsstyrningsmodellen och ägarstrukturen skiljer sig från den anglosaxiska, syftar studien även till att utvärdera om utfallen i denna studie avviker från en tidigare genomförd studie i Storbritannien och om avvikelserna kan hänföras till just skillnaderna i ländernas ägarstruktur och bolagsstyrning. LÄS MER

 5. 5. Let's take a bath : En studie om VD-bytens påverkan på resultatmanipulering och Big Bath Accounting

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Bengtsson Anton; Rosenquist Anton; [2018]
  Nyckelord :Big Bath Accounting; earnings management; CEO-turnover; forced CEOturnovers; Big Bath Accounting; resultatmanipulering; VD-byte; oplanerade VD-byten;

  Sammanfattning : BakgrundVD-yrket sägs ha blivit en allt mer utsatt position. I spåren av denna utveckling kan det te sig rimligt att nytillträdda VD:ar vill ge sig själva en god start på den aktuella tjänsten. Inom akademins värld anses en VD-förändring vara den situation där resultatmanipulering genom Big Bath är främst förekommande. LÄS MER