Sökning: "VD-ersättning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet VD-ersättning.

 1. 1. Fågel, fisk eller mittemellan? En kvantitativ studie av hur institutionellt ägarskap inverkar på VD-ersättning i svenska börsnoterade företag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Alexandra Uebel; Johanna Sommarlund; [2018]
  Nyckelord :Executive pay; Institutional ownership; Corporate governance; Agency theory; Sweden;

  Sammanfattning : Sweden has seen a dramatic increase in institutional ownership in publicly listed companies during the last two decades. The development has resulted in a discussion of the role of institutional investors in corporate governance. LÄS MER

 2. 2. Högre ersättning-Högre lönsamhet? : En studie av sambandet mellan VD-ersättning & lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Raneblad; Elina Wahlberg; [2016]
  Nyckelord :VD; ersättning; kompensation; lön; bonus; lönsamhet; börsnoterade; företag; små; agentteorin; stewardshipteorin; aktier; ROE; ROA; styrelsemedlemskap; aktieinnehav;

  Sammanfattning : Problembakgrund & Problemdiskussion I de flesta bolag besitter den Verkställande direktören (VD) kontrollen över företaget medan aktieägarna äger företaget. Denna separation av kontroll och ägande kan ge upphov till agentproblem. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas VD:s ersättningsnivå av styrelsens egenskaper?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Hellström; Andreas Johansson Lagerstedt; Jennifer Jönsson; Oscar Ljunggren Westlundh; [2015]
  Nyckelord :Small Cap; Sverige; bolagsstyrning; styrelsens egenskaper; VD-ersättning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Resultat: Studiens resultat påvisar att det finns tydliga samband mellan styrelsens egenskaper och VD:s ersättningsnivå. VD- ersättningen har ett positivt samband med styrelsens storlek, kvinnliga styrelseledamöter, styrelseledamöternas ersättning, arbetstagarrepresentanter och andelen beroende styrelseledamöter gentemot större aktieägare. LÄS MER

 4. 4. Går störst alltid först? En jämförande studie av total ersättning till verkställande direktörer för Mid- och Large Cap-bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Boman; Ida Linder; Caroline Lindwall; Mette Mårdbrant; [2015]
  Nyckelord :agentteorin; multipel regressionsmodell; Mid- och Large Cap; total ersättning; Verkställande direktör; Business and Economics;

  Sammanfattning : Då höga bonusar och ersättningar till verkställande direktörer är ett ständigt omdebatterat ämne som upprör många uppkommer ofta frågan om lönen verkligen är satt i relation till arbetsprestation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor andel av variationen i total ersättning till verkställande direktör som kan förklaras av ett antal utvalda variabler av storleks-, prestations- och meritkaraktär. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar styrelsens sammansättning VD:s ersättningsnivå?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Fogelmark; Hanna Lanker; [2014]
  Nyckelord :VD-ersättning; styrelsens sammansättning; Corporate Governance; Sverige; Large Cap; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka om det finns något samband mellan styrelsens sammansättning och VD:ns ersättning i svenska publika aktiebolag. I uppsatsen utformas och testas hypoteser efter rådande svenska förhållanden. Studiens resultat visar att styrelsens sammansättning har betydelse för VD:ns ersättningsnivå. LÄS MER