Sökning: "VDC"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet VDC.

 1. 1. Shear strenght test device : Design of a device for testing shear strenght on winter roads

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Gustav Fält; [2020]
  Nyckelord :Shear strenght; Snow; Ice; Device;

  Sammanfattning : When buying a new car today customers expect that the safety systems built in the car and its tireswill do its job in every condition. This is especially important when driving on winter roads due to thedecrease in friction between the tire and the road surface. LÄS MER

 2. 2. Användning av 5D-BIM för planering av både industriellt och traditionellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joel Aho; [2020]
  Nyckelord :BIM; 5-D BIM; VDC; Produktionsplanering; Produktionskalkyl;

  Sammanfattning : BIM – Building information modelling används idag av bl.a. arkitekter, konstruktörer,entreprenörer och fastighetsägare. BIM är ett verktyg där en 3D-modell av projektet kan användassom informationskälla. LÄS MER

 3. 3. Implementering av VDC i produktionen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Lyckeborn; Esra Raof; [2019]
  Nyckelord :VDC; BIM; ICE; Virtual building; 3D-models; 4D; 5D; VDC; BIM; ICE; Virtuellt byggande; 3D-modeller; 4D; 5D;

  Sammanfattning : Byggsektorn har brottats med flertal problem såsom låg produktivitet, kvalitetsbrister och höga byggkostnader. På senare tid har företag börjat satsat på nya arbetssätt som med hjälp av tekniken gör det möjligt att minska dessa problem. Ett arbetssätt som ska minska dessa problem är VDC, Virtual Design and Construction. LÄS MER

 4. 4. Hinder för fullständig implementering av BIM i produktionen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Alexander Paulos; Hedy Ibrahim Mustafa; [2019]
  Nyckelord :BIM; produktion; implementering; adoption; VDC; strategi; 3D; kompetens; utbildning; förutsättningar; inställning; arbetssätt.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Idag diskuteras det inte längre om BIM är användbart i produktionen utan det fokuseras på hur vi optimerar, analyserar och sprider informationen. Hur går vi från att tillgängliggöra BIM till att fullständigt implementera det?... LÄS MER

 5. 5. Virtual Design and Construction : En studie av VDC:s påverkan på entreprenörers verksamhetssystem

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Gäfvert; [2019]
  Nyckelord :VDC; Lean Construction; BIM; ICE; Operational System; VDC; Lean Construction; BIM; ICE; verksamhetssystem;

  Sammanfattning : Byggbranschens teknikutveckling har de senaste årtiondena har introducerat många tekniskainstrument bl.a. Computer-Aided Design (CAD) och Building Information Modeling (BIM).År 2001 introducerades Virtual Design and Construction (VDC) av CIFE på Stanford som ettnytt arbetssätt som svar på den minskande produktivitet som drabbat byggindustrin. LÄS MER