Sökning: "VDC"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet VDC.

 1. 1. Användningen av ICE som arbetssätt - En utvärdering av mötesmetoden i projekteringsstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Johan Gustafson; Antonio Montebovi; [2019]
  Nyckelord :VDC; Virtual Design and Construction; ICE; Integrated Concurrent Engineering; Effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att effektivare nå uppställda mål och för att skapa en snabbare projekteringsprocess så har ett antal forskare på CIFE (Center for Facility Engineering) tagit fram en mötesmetodik de har benämnt ICE. ICE kännetecknas av stora möten där fler teknikområden representeras för att driva projektet framåt. LÄS MER

 2. 2. ICE-metodikens inverkan på projektering : En kartläggning av ICE-metodiken i stora komplexa anläggningsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Hjort; Martin Skär; [2018]
  Nyckelord :VDC; ICE; Samprojektering; Beroende; Ledtid;

  Sammanfattning : Ett samhälle som präglas av digitalisering kräver en omställning av traditionella arbetssätt. En bransch som anses ligga efter i den digitala utvecklingen jämfört med många andra, är bygg- och anläggningsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Integrerade arbetsmetoder med Virtual Design and Construction

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Moa Ahlbäck; [2018]
  Nyckelord :Virtual Design and Construction VDC ; Integrated Project Delivery IPD ; Integrated Concurrent Engineering ICE ; Collaboration; Integration; Virtual Design and Construction VDC ; Integrated Project Delivery IPD ; Integrated Concurrent Engineering ICE ; Samarbete; Integrering;

  Sammanfattning : Virtual Design and Construction (VDC) introducerades tidigt på 2000-talet för att främja ett arbete med datorbaserade modeller samt involvering av produktionsplanering i designfasen. VDC är ett koncept som idag har anammats inom många bygg- och konsultföretag för att utveckla arbetet med Building Information Model (BIM), innovationer och samverkan inom byggprojekt. LÄS MER

 4. 4. Optimering av böjarmering genom FEM-analys & Strut-and-Tie-modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Tomas Dahl; [2018]
  Nyckelord :Strut-and-Tie-metoden STM ; Finita Elementmetoden FEM ; Topologioptimering TO ; Virtual Design and Construction VDC ; Strut and Tie method STM ; Finite Element method FEM ; Topology optimization TO ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett koordinerat samarbete och tydlig kommunikation utgör grunden för en välfungerande projektering av ett byggprojekt. I det traditionella tillvägagångssättet utförs arbetet sekventiellt, där projektet passerar mellan de inblandade parterna i turordning. LÄS MER

 5. 5. Building Information Modelling and Virtual Design and Construction : Differentiations and interaction

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mumena Alekhtyar; [2018]
  Nyckelord :BIM; VDC; Design; Construction management.;

  Sammanfattning : Within the last decade BIM technology products have been providing the construction industry with various tools that can be used in all construction phases and aspects with a wide set of potentials that range from visualization to simulation, scheduling and cost estimation (Kam , et al., 2016). LÄS MER