Sökning: "VEP"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet VEP.

 1. 1. Relation between retinal morphology, visual pathway integrity and plasmatic amyloid beta 42 peptide in old and young beagles

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emilia Miranda Peluso; [2020]
  Nyckelord :cognitive dysfunction syndrome; dog; optical coherence tomography; OCT; visual evoked potentials; VEP;

  Sammanfattning : The spontaneously occurring behavioural syndrome referred to as canine cognitive dysfunction (CCD) is considered the canine counterpart of Alzheimer’s disease (AD). Changes in the retina such as nerve fibre layer (NFL) and ganglion cell complex (GCC) thinning have been observed in Alzheimer’s patients. LÄS MER

 2. 2. Visual Evoked Potentials : Referensvärden och könsskillnader

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Linn Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Visual evoked potentials; pattern-reversal; VEP; referensvärden; könsskillnader; mönsterstimulering; P100; Oz;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Insamling av referensvärden för Visual evoked potentials (VEP) hos friska individer vid Centralsjukhuset i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Preeyanun Pinsanor; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. MÄTNING AV SYNNERVENS FUNKTION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mirushe Mjekiqi Istrefaj; [2018]
  Nyckelord :Visual evoked potentials VEP ; P100; multipel skleros MS ; Nervus opticus; Optikusnerutit; Latens; Normalvärde;

  Sammanfattning : Visual Evoked Potentials (VEP) är en elektrofysiologisk undersökningsmetod som används inom klinisk neurofysiologi. Undersökningen görs för att analysera synnervsfunktionen. Metoden går ut på att mäta den tid det tar för synbarken att registrera visuella synintrycken som näthinnan utsätts för. LÄS MER

 5. 5. Cultural Gaze? - Understanding Japanese and German Perceptions of Kiruna as a Tourist Destination (Applying Volunteer Employed Photography)

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Tomoya Suzuki; [2015]
  Nyckelord :Tourism; Photography; Volunteer-Employed Photography VEP ; Tourist Gaze; Hermeneutic Circle; Culture; Nationality; Northern Sweden;

  Sammanfattning : Photography and tourism have been developing in parallel with each other and leaving memories of the trip in photographs still remains as a significant part of traveling today. Tourist photograph is an effective tool to display the way tourists see the destination they visited. LÄS MER