Sökning: "VIKTOR SVANTESSON ROMANOV"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden VIKTOR SVANTESSON ROMANOV.

 1. 1. Increasing analytics maturity by establishing analytics networks and spreading the use of Lean Six Sigma : A case study of a global B2B company

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :VIKTOR SVANTESSON ROMANOV; IDA GULLQVIST; [2016]
  Nyckelord :Data and Analytics maturity models; centralisation decentralisation of analytics; analytics setups; analytics networks; knowledge management and collaboration; Lean Six Sigma;

  Sammanfattning : Organisations with high-performing data and analytics capabilities are more successful than organisations with lower analytics maturity. It is therefore necessary for organisations to assess their analytics capabilities and needs in order to identify and evaluate areas of improvement that need to be addressed. LÄS MER

 2. 2. Förstudie av motströms koaxialvärmeväxlare till Huddinge sjukhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Magnus Johnsson; Viktor Svantesson Romanov; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Centralsystemen för ventilation behöver inom de närmaste tio åren bytas ut i Huddinge sjukhus. Energiförbrukningen i ventilationssystemet förväntas kunna reduceras markant med hjälp av nya, effektiva system för värmeåtervinning och komfortkyla. Just nu pågår en process där flertalet lösningsförslag tagits fram och behöver utredas. LÄS MER