Sökning: "VITEK"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet VITEK.

 1. 1. Implementing a Nudge to Prevent Email Phishing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Vitek; Taqui Syed Shah; [2019]
  Nyckelord :Hacking; Phishing; Social Engineering; Psychology; Nudge; ; Dataintrång; Nätfiske; Social Manipulation; Psykologi; Nudge; ;

  Sammanfattning : Phishing is a reoccurring issue, which uses social engineering as an attack strategy. The prevention of these attacks is often content-based filters. These solutions are however not always perfect, and phishing emails can still be able to get through the filters. We suggest a new strategy to combat phishing. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie mellan tre selektiva agarplattors förmåga att detektera β-laktamas producerande bakterier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Rafal Naser; Amir Jacob; [2015]
  Nyckelord :sensitivity; specificity; ChromID ESBL; CHROMagar ESBL; CHROMagar C3GR; sensitivitet; specificitet; ChromID ESBL; CHROMagar ESBL; CHROMagar C3GR;

  Sammanfattning : Betalaktamaser med utvidgat spektrum så kallade Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) är enzymer som produceras av bakterier och som har en avgörande roll ur kliniskt perspektiv då de blir resistenta mot de flesta antibiotika vilket leder till begränsade behandlingsalternativ. För att selektera fram dessa bakterier användes kromogena agarplattor vid odling, vilka selekterade bort jästsvampar och grampositiva bakterier och underlättar detektionen av ESBL-positiva stammar. LÄS MER

 3. 3. Comparison of the Swedish Reference Group of antibiotics and Clinical and Laboratory Standards Institute sensitivity testing methods

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Julianna Neyvaldt; [2006]
  Nyckelord :microbiology; Sensitivity testing;

  Sammanfattning : The aim of this project was to compare the use of the Swedish Reference Group of Antibiotics and the Clinical Laboratory standard institute disc diffusions method using a variety of antibiotics on Klebsiella species and Pseudomonas aeruginosa. After the disc diffusions methods a Vitek system and Etest where preformed on those isolates with a different or abnormal result. LÄS MER